Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 01.04.2021 2-10-57484 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 14.04.2021  
352. 01.04.2021 2-10-58688 Kohtumäärus kohtu algatusel esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
353. 01.04.2021 2-13-13979 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 14.04.2021  
354. 01.04.2021 2-10-63405 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 14.04.2021  
355. 01.04.2021 2-10-63826 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
356. 01.04.2021 Ilma Isiku avaldus pojale abi osutamiseks (Eraisik) 30.04.2021  
357. 01.04.2021 E-post Avaldus abi saamiseks suhtlemisel lapsega (Eraisik) 30.04.2021  
358. 01.04.2021 10-1/9285-1 Päring alaealise lapse perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
359. 01.04.2021 4-21 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Õigeusu Gümnaasium) 30.04.2021  
360. 01.04.2021 2-21-102595 Kohtumäärus hagide menetlusse võtmisest, asjade liitmisest ja kostja kirjaliku vastuse nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
361. 01.04.2021 2-20-3876 Kohtumäärus isikute avalduste lahendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 01.04.2021 2-21-3719 Lastele määratud esindaja 29.03.2021.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
363. 01.04.2021 2-21-4878 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest, esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 14.04.2021  
364. 01.04.2021 Arvamus (Eesti Muinsuskaitse Selts) 01.05.2021  
365. 01.04.2021 Avaldus (Eraisik) 01.05.2021  
366. 01.04.2021 Päring (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) 16.04.2021  
367. 01.04.2021 Teatis (AS Nakro) Menetletud  
368. 01.04.2021 Avaldus (SA Narva Linna Arendus) 01.05.2021  
369. 01.04.2021 Pöördumine (Uus Sild MTÜ) 01.05.2021  
370. 01.04.2021 Infopäring (Eraisik) 01.05.2021  
371. 01.04.2021 Pöördumine (Uus Sild MTÜ) 01.05.2021  
372. 01.04.2021 e-kiri Avaldus välireklaamist (AS Ehitustrust) 01.05.2021  
373. 01.04.2021 10-10/83-1 Aadressiandmete korrastamine rahvastikuregistris (Siseministeerium) 31.05.2021  
374. 01.04.2021 Taotlus (SA Narva Linna Arendus) 01.05.2021  
375. 01.04.2021 Ettekirjutus (Eraisik) Saadetud  
376. 01.04.2021 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
377. 01.04.2021 Volikiri (SA Narva Haigla) Saadetud  
378. 01.04.2021 Kaaskiri (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
379. 01.04.2021 Avaldus tähtaja pikendamiseks (Eraisik) 01.05.2021  
380. 01.04.2021 Koha-aadressi korrastamine (Eraisikud) Saadetud  
381. 01.04.2021 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
382. 01.04.2021 e-kiri Päring (Tallinna Linnavaraamet) 01.05.2021  
383. 01.04.2021 Vastus isiku 23.03.2021.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
384. 01.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
385. 01.04.2021 Avaldus (Eraisikud) 01.05.2021