Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 23.01.2023 2-23-1025 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 23.01.2023 2-23-994 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.02.2023  
353. 23.01.2023 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
354. 23.01.2023 167/2018/464 Sissetuleku (töötasu) arestimise akt (Narva kohtutäitur Krista Järvet)  
355. 23.01.2023 10-1/1881-1 Päring alaealise lapse ja tema pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
356. 23.01.2023 E-post Teade abivajava perekonna kohta (Ühiselamu Kreenholmi 40) Menetletud  
357. 23.01.2023 5.1-28/2 Teade abivajava lapse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
358. 23.01.2023 Vastused audiitori järelpärimistele (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
359. 23.01.2023 3.1-3/23/170 Teavitus esitatud taotluse kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
360. 23.01.2023 2-23-773 Isiku taotlus, isiku vastus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
361. 23.01.2023 2-22-17435 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 23.01.2023 Pöördumine (Eraisik N.S.) Menetletud  
363. 23.01.2023 9-4/122 ümberpaigutamine (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
364. 23.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
365. 23.01.2023 5.31/708 Vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
366. 23.01.2023 Leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
367. 23.01.2023 J.Smirnovi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
368. 23.01.2023 37 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
369. 23.01.2023 Tagasinõudmata enammaksete tuludesse kandmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
370. 23.01.2023 9-8/30-4 Kinnisasja avalikes huvides omandamise menetlusest (Siseministeerium) Menetletud  
371. 23.01.2023 36 Avaldus (A. Z.) Menetletud  
372. 23.01.2023 KT 1. Jõe tn 32b (eramu) (Ehitisregister) Menetletud  
373. 23.01.2023 Kiri (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
374. 23.01.2023 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
375. 23.01.2023 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
376. 23.01.2023 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
377. 23.01.2023 Kruntide ühendamise avaldus (Eraisik) Menetletud  
378. 23.01.2023 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
379. 23.01.2023 Menetluse algatamise kohta (Eraisik) Menetletud  
380. 23.01.2023 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) 22.02.2023  
381. 23.01.2023 Taotlus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) Saadetud  
382. 23.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu hariduskomisjon) Menetletud  
383. 23.01.2023 2-11/8 ümberpaigutamine (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
384. 23.01.2023 Teatis (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
385. 23.01.2023 Küsimus aiamaja kohta (Eraisik) Menetletud