Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 12.10.2020 Avaldus (Elektroservis OÜ) 10.11.2020  
352. 12.10.2020 Vastus teatele isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
353. 12.10.2020 Avaldus eestkostja anetist vabastamiseks ja uue eestkostja määramiseks, esialgse õiguskaitse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
354. 12.10.2020 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva lasteaed Käoke) Saadetud  
355. 12.10.2020 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Peremeditsiini ja Tervisekeskus RAHU) Saadetud  
356. 12.10.2020 329 Avaldus (I. S.) 10.11.2020  
357. 12.10.2020 U.Tokmani puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
358. 12.10.2020 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 10.11.2020  
359. 12.10.2020 3-20-1388 Kohtunõue haldusasjas nr 3-20-1388 (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) 21.10.2020  
360. 12.10.2020 Tellimuskiri (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
361. 12.10.2020 Tellimuskiri (AS Connecto Eesti) Saadetud  
362. 12.10.2020 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
363. 12.10.2020 Eelnõu (ELVL büroo) 16.10.2020  
364. 12.10.2020 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
365. 12.10.2020 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
366. 12.10.2020 J.Maksimova vaba päev (Narva Linnakantselei) Menetletud  
367. 12.10.2020 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
368. 12.10.2020 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Muinasjutt) Saadetud  
369. 12.10.2020 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
370. 12.10.2020 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
371. 12.10.2020 VI-8/36 Taotlus (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
372. 12.10.2020 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
373. 12.10.2020 2-3/33 vahendite eraldamine pesumasina soetamiseks (Narva Lasteaed Cipollino) 10.11.2020  
374. 12.10.2020 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavolikogu kantselei) 10.11.2020  
375. 12.10.2020 1-17/36 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Lasteaed Kirsike) 10.11.2020  
376. 12.10.2020 A. Zahharova puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
377. 12.10.2020 1.1-19/94 taotlus eelarve suurendamisest (Narva Keeltelütseum) 10.11.2020  
378. 12.10.2020 Kinnituskiri (Osaühing SKVEOD) Saadetud  
379. 12.10.2020 taotlus eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 10.11.2020  
380. 12.10.2020 DM-111437-2 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ning taotluse kohta arvamuse küsimine (Keskkonnaamet) 10.11.2020  
381. 12.10.2020 Päring (Eraisik) Menetletud  
382. 12.10.2020 Trahvi tühistamise taotlus (Eraisikud) Menetletud  
383. 12.10.2020 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
384. 12.10.2020 Garantiitöö nõue (PoMo Playgrounds OÜ) Saadetud  
385. 12.10.2020 Teatis (Eraisik) Menetletud