Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 08.06.2021 2-21-9071 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 21.06.2021  
352. 08.06.2021 8-2/27538-8 Kinnise lasteasutuse teenuse suunamisotsus (Sotsiaalkindlustusamet)  
353. 08.06.2021 1-21-3536 Kohtuotsus lapse süüdi tunnistamisest ja mõjutusvahendi kohaldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
354. 08.06.2021 2.1-3/17432-1 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
355. 08.06.2021 3100,21,0304580 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
356. 08.06.2021 3100,21,0298299 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
357. 08.06.2021 Narvas Kreenholmi pr 25 hoones 2. korrusel asuva ruumi nr 87a üürile andmiseks avaliku kirjaliku (Linnamajandusamet) Menetletud  
358. 08.06.2021 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
359. 08.06.2021 2-19-15112 Isiku 27.05.2021.a vastuavaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 15.06.2021  
360. 08.06.2021 ilma Töövõtulepingu muudatusettepanek nr 1 (Elero AS) 08.07.2021  
361. 08.06.2021 T.Izotova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
362. 08.06.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
363. 08.06.2021 Taotlus (OÜ Narva Tes Plus) 08.07.2021  
364. 08.06.2021 J.Magdina puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
365. 08.06.2021 A.Tšernossitovi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
366. 08.06.2021 O.Godunova puhkus (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) 30.06.2021  
367. 08.06.2021 Väljamaksetaotlus (KÜ Kangelaste 3) 08.07.2021  
368. 08.06.2021 M.Leitsingeri puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
369. 08.06.2021 222 Päring (A. G.) Menetletud  
370. 08.06.2021 D.Orehhova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
371. 08.06.2021 Teatis kavandatavast haldusaktist (Mech-Auto Autoservice) Saadetud  
372. 08.06.2021 Teatis kavandatavast haldusaktist (OÜ Ursula Maria/OÜ Viva Trans) Saadetud  
373. 08.06.2021 Narva hooldekodu eskiis (EVIKO Inseneribüroo) 08.07.2021  
374. 08.06.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 15.06.2021  
375. 08.06.2021 2111201/19752 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
376. 08.06.2021 1.10/5446 Käskkiri - puhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
377. 08.06.2021 1.8/5445 Käskkiri - hankekomisjoni moodustamine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
378. 08.06.2021 1.16/86 Taotlus (Narva Lasteaed Käoke) Menetletud  
379. 08.06.2021 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
380. 08.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.07.2021  
381. 08.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.07.2021  
382. 08.06.2021 Taotlus (Kreenholmi Aed MTÜ) 08.07.2021  
383. 08.06.2021 6-1/16189-1 (meie221) Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
384. 08.06.2021 Järelepärimine arstitõendi ja arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
385. 08.06.2021 Järelepärimine arstitõendi ja arvamuse esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sinimäe Kodu) Menetletud