Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 30.06.2022 Eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 30.07.2022  
352. 30.06.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
353. 30.06.2022 e-kiri Pöördumine (Narva Volikogu Kultuurikomisjon) Menetletud  
354. 30.06.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
355. 30.06.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
356. 30.06.2022 Taotlus (Narva Linnakantselei)  
357. 30.06.2022 Taotlus (Narva Linnakantselei)  
358. 30.06.2022 Maja lammutamine (Eraisik) 30.07.2022  
359. 30.06.2022 Konkurss (Eraisik O.O) Saadetud  
360. 30.06.2022 Kaebuse edastamine (KÜ Gerassimovi 18) Saadetud  
361. 30.06.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
362. 30.06.2022 1.24/6445 Tööleping (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
363. 30.06.2022 L.Sergejenko põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 30.07.2022  
364. 30.06.2022 O.Orlova puhkus (Linnamajandusamet) 29.07.2022  
365. 30.06.2022 M.Leitsingeri puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
366. 30.06.2022 ilma Teeremondi märgistused (Juri Raud - Linnavolikogu liige) 30.07.2022  
367. 30.06.2022 Teade (Pankrotihaldur Ly Müürsoo) Menetletud  
368. 30.06.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Vaba Lava Narva) Saadetud  
369. 29.06.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
370. 29.06.2022 Vastus (Eraisikud) Menetletud  
371. 29.06.2022 Piirdeaia paidaldus (Ramirent Baltic AS) Saadetud  
372. 29.06.2022 ilma Välireklaami avaldus (SA Vaba Lava) 29.07.2022  
373. 29.06.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 29.07.2022  
374. 29.06.2022 Seisukoht isikute avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
375. 29.06.2022 273 Avaldus (M. R.) 29.07.2022  
376. 29.06.2022 Garantiikiri kindlustamata isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
377. 29.06.2022 Piirimärkidest, tee rajamisest ja sadevee ärajuhtimisest (Eraisik) Menetletud  
378. 29.06.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
379. 29.06.2022 2-1.6/799 Taotlus garantiikirja saamiseks kindlustamata isiku suhtes (SA Narva Haigla) 04.07.2022  
380. 29.06.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
381. 29.06.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
382. 29.06.2022 Infokiri (Eraisikud) Menetletud  
383. 29.06.2022 Taotlus (AÜ Elektron) Menetletud  
384. 29.06.2022 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
385. 29.06.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud