Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 05.08.2022 Teatis Oru tn 50// 50a// Oru tänav L5 (Ehitisregister) Menetletud  
352. 05.08.2022 Küsimused naabri kinnistul asuva ehitise kohta (Eraisik) 04.09.2022  
353. 05.08.2022 J.Molodtsova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
354. 05.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisik) Saadetud  
355. 04.08.2022 3100,22,0440688 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
356. 04.08.2022 3100,22,0452729 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
357. 04.08.2022 3100,22,0450150 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
358. 04.08.2022 3100,22,0443709 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
359. 04.08.2022 3100,22,0449849 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
360. 04.08.2022 3100,22,0448126 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
361. 04.08.2022 3100,22,0447617 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
362. 04.08.2022 2330,22,0002923 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
363. 04.08.2022 E-post Taotlus laste dokumentide ja nõusoleku saamiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
364. 04.08.2022 E-post Taotluse edastamine allkirjastamiseks (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
365. 04.08.2022 2-22-6990 Isiku taotlus ja kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
366. 04.08.2022 2-22-9325 Isikute avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 17.08.2022  
367. 04.08.2022 2-22-10815 Lapsele määratud esindaja määruskaebus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
368. 04.08.2022 2-22-10293 Avaldaja palve eelmise avalduse edasilükkamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
369. 04.08.2022 3100,22,0452509 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
370. 04.08.2022 3100,22,0438249 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
371. 04.08.2022 3100,22,0448711 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
372. 04.08.2022 3100,22,0443293 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
373. 04.08.2022 3100,22,0433830 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
374. 04.08.2022 2330,22,0002784 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
375. 04.08.2022 4.-3/245 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
376. 04.08.2022 4.-3/246 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
377. 04.08.2022 E-post Nõusoleku vormi edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
378. 04.08.2022 4.-10/197 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
379. 04.08.2022 4.-10/196 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
380. 04.08.2022 E-post Teade abivajava isiku kohta (Ahtme Haigla SA)  
381. 04.08.2022 3-22/1-6/108 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
382. 04.08.2022 2-22-11186 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 17.08.2022  
383. 04.08.2022 2-22-10461 Isikule määratud esindaja 30.07.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
384. 04.08.2022 2-1.6/888 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
385. 04.08.2022 E-post Andmed arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud