Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 15.06.2021 3100,21,0308333 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
37. 15.06.2021 3100,21,0294208 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
38. 15.06.2021 3100,21,0293891 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
39. 15.06.2021 4.-3/214 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
40. 15.06.2021 4.-10/187 Teade tugiisikuteenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
41. 15.06.2021 2-1.6/683 Taotlus isikule eestkostja määramiseks ja isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) 28.06.2021  
42. 15.06.2021 2-10-65167 Kohtumäärus kohtu algatusel esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
43. 15.06.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 15.07.2021  
44. 15.06.2021 2-10-56727 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 16.07.2021  
45. 15.06.2021 2-21-698 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
46. 15.06.2021 Avaldus (Vladislav Prima) 15.07.2021  
47. 15.06.2021 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
48. 15.06.2021 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 15.07.2021  
49. 15.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
50. 15.06.2021 Kiri (KÜ Pähklimäe 7) Saadetud  
51. 15.06.2021 Kiri (KÜ Grafovi 17,18,19) Saadetud  
52. 15.06.2021 2-21-8898 Kohtumäärus kohaliku omavalitsuse menetlusse kaasamise kohta (Narva linn) (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
53. 15.06.2021 228 Avaldus (N. K.) 15.07.2021  
54. 15.06.2021 SL19-01556 Nõue kulutuste hüvitamiseks (Salva Kindlustuse AS) 15.07.2021  
55. 15.06.2021 3100,21,0326887 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
56. 15.06.2021 Teatis (FIE Niina Kostina) 15.07.2021  
57. 15.06.2021 3100,21,0319945 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
58. 15.06.2021 3100,21,0324151 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
59. 15.06.2021 3100,21,0307256 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
60. 15.06.2021 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu ühistute komisjon) Menetletud  
61. 15.06.2021 4.-7/132 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
62. 15.06.2021 Teenistuslähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
63. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
64. 15.06.2021 Kutse (Roheenergia 2 OÜ) Saadetud  
65. 15.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
66. 15.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
67. 15.06.2021 6-1/17073-1 (meie227) Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) 15.07.2021  
68. 15.06.2021 226 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
69. 15.06.2021 Taotlus - tenniseväljakute korraldamisest (Tenniseklubi Fortuna) 15.07.2021  
70. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud