Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 28.11.2022 ilma nr Avaliku ürituse loa taotlus (Jelena Jegireva FIE) 28.12.2022  
37. 28.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
38. 28.11.2022 6-1/51158-1 (meie 570) Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) 28.12.2022  
39. 28.11.2022 569 Avaldus (V. N.) 28.12.2022  
40. 28.11.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) 28.12.2022  
41. 28.11.2022 7-8.1/22/01085 Tõendi päring N.P. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
42. 28.11.2022 Päring - täiendavad küsimused õppeasutuste juhtide kohta (Irina Janovitš-Narva Linnavolikogu liige) 12.12.2022  
43. 28.11.2022 Korduv päring lepingute kohta (Irina Janovitš-Narva Linnavolikogu liige) 12.12.2022  
44. 28.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
45. 28.11.2022 Taotlus - Pähklimäe tn 3// 3a// 3c// 3d (sademeveekanalisatsioon) (Ehitisregister) 28.12.2022  
46. 28.11.2022 Töölähetus (R.Aleksejeva, A.Tšernossitov) (Linnamajandusamet) 30.11.2022  
47. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
48. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
49. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
50. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
51. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
52. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
53. 28.11.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
54. 28.11.2022 P.Tambu puhkus (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) 28.11.2022  
55. 28.11.2022 Vastus järelepärimisele (Eraisik) 28.12.2022  
56. 28.11.2022 2-22-15624 Kohtukutse kohtuistungile 20.12.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 20.12.2022  
57. 28.11.2022 Kangelaste prospekt 37 detailplaneeringu algatamise avaldus (KPG Kaubanduse OÜ) 28.12.2022  
58. 28.11.2022 Vastus järelepärimisele lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
59. 28.11.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 28.12.2022  
60. 28.11.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 28.12.2022  
61. 28.11.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 28.12.2022  
62. 28.11.2022 Vastuväidetest loobumine (OÜ Servin Arendus) 28.12.2022  
63. 28.11.2022 24.11.2022 Volikogu istungil vastuvõetud otsused ja määrused (Narva Linnavolikogu kantselei) 28.12.2022  
64. 28.11.2022 5-20/8 Infokiri (Riigihangete Keskus) 28.12.2022  
65. 28.11.2022 568 Päring (I. K.) Menetletud  
66. 28.11.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
67. 28.11.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 28.12.2022  
68. 28.11.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
69. 28.11.2022 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
70. 28.11.2022 Arvamuse avaldamine (Allians Arhitektid) 28.12.2022