Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 31.01.2023 Kiri (Taltech Virumaa kolledž) Saadetud  
37. 31.01.2023 Päring (Eraisik) Saadetud  
38. 31.01.2023 53 Päring (R. S.) Menetletud  
39. 31.01.2023 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
40. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
41. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu linnaehituskomisjon) Menetletud  
42. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
43. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
44. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
45. 31.01.2023 Ž.Petrova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
46. 31.01.2023 volitus kauba ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
47. 31.01.2023 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
48. 31.01.2023 informaatikaviktoriin KOBRAS (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
49. 31.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
50. 31.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
51. 31.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
52. 31.01.2023 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
53. 31.01.2023 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
54. 31.01.2023 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
55. 31.01.2023 Vastus isiku 16.01.2023.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
56. 31.01.2023 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
57. 31.01.2023 Puhkuste graafiku kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
58. 31.01.2023 Tööde teostamise tähtaja pikendamise taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
59. 31.01.2023 Infopäring (Eraisikud) Menetletud  
60. 31.01.2023 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
61. 31.01.2023 komisjoni moodustamine matemaatikaolümpiaadi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
62. 30.01.2023 2-22-16202 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
63. 30.01.2023 2-23-1025 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
64. 30.01.2023 3-12/43 Teatis eluruumi tagamise teenuse lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
65. 30.01.2023 3-12/42 Teatis eluruumi tagamise teenuse lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
66. 30.01.2023 E-post Isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
67. 30.01.2023 AT/2023/8-197 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
68. 30.01.2023 AT/2023/9-197 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
69. 30.01.2023 2-23-546 Lastele määratud esindaja 30.01.2023.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
70. 30.01.2023 2-22-13963 Kohtumäärus isiku esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud