Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 09.04.2021 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
37. 09.04.2021 Kaasamine (Weldmeister OÜ) Saadetud  
38. 09.04.2021 Kaasamine (KÜ Puškini 5) Saadetud  
39. 09.04.2021 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) 09.05.2021  
40. 09.04.2021 2021.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 09.05.2021  
41. 09.04.2021 7.2-2.3/3055-1. Märgukiri (Päästeamet) 09.05.2021  
42. 09.04.2021 C/33-1 Vastuskiri (Narva Vesi AS) 09.05.2021  
43. 09.04.2021 Taotlus (Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing) 09.05.2021  
44. 09.04.2021 2-6/91 2020.a. majandusaasta kahjumi katmise ettepanek (AS Transervis-N) 09.05.2021  
45. 09.04.2021 130 Avaldus (S. P.) Menetletud  
46. 09.04.2021 2021.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) 09.05.2021  
47. 09.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele otsustusõiguse üleandmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
48. 09.04.2021 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava isiku nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
49. 09.04.2021 I.Smirnova õppepuhkus (Linnamajandusamet) 30.04.2021  
50. 09.04.2021 Taotlus (Narva Ehitusprojekt OÜ) 09.05.2021  
51. 09.04.2021 A. Zahharova vaba päev (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
52. 09.04.2021 Taotlus (Narva Ehitusprojekt OÜ) 09.05.2021  
53. 09.04.2021 Taotlus (Alldo Projekt OÜ) 09.05.2021  
54. 09.04.2021 Avaldus (Eraisik) 09.05.2021  
55. 09.04.2021 Avaldus (Linnafauna Zoovetkeskus OÜ) 09.05.2021  
56. 09.04.2021 3.2-1/6085-2 Nõudekiri kriminaalalsjas (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 15.04.2021  
57. 09.04.2021 Taotlus sundvalduse seadmiseks (Geospatial OÜ) 09.05.2021  
58. 09.04.2021 Taotlus isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Geospatial OÜ) 09.05.2021  
59. 09.04.2021 N.Kozõreva põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60. 09.04.2021 V.Bohhani puhkus (Narva Linnakantselei) 30.04.2021  
61. 09.04.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.05.2021  
62. 08.04.2021 5.1-3/8089-5 Järelevalve korralduslik teade (Sotsiaalkindlustusamet) 14.04.2021  
63. 08.04.2021 3100,21,0169381 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
64. 08.04.2021 3100,21,0166698 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
65. 08.04.2021 3100,21,0169372 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
66. 08.04.2021 3100,21,0172540 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
67. 08.04.2021 3100,21,0172696 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
68. 08.04.2021 3100,21,0163219 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
69. 08.04.2021 3100,21,0160884 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
70. 08.04.2021 3100,21,0144400 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)