Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 19.10.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 17.11.2020  
37. 19.10.2020 Vastus (OÜ Valk SV) 17.11.2020  
38. 19.10.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 17.11.2020  
39. 19.10.2020 Teatis (Eraisik) 17.11.2020  
40. 19.10.2020 Auditi aruanne (OÜ D-Project & Consulting) 17.11.2020  
41. 19.10.2020 Auditi aruanne (OÜ D-Project & Consulting) 17.11.2020  
42. 19.10.2020 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
43. 19.10.2020 1.1-17/20/7143-1 Vastus (EAS) 17.11.2020  
44. 19.10.2020 Raieloa taotlus (Eraisikud) 17.11.2020  
45. 19.10.2020 Projekteerimistingimuste taotlus (FIE Lolita Zastrožinova) 17.11.2020  
46. 19.10.2020 Maa-ala kasutusse taotlemine (Jelena Jegireva FIE) 17.11.2020  
47. 19.10.2020 Kuulutuse avaldamine (SA Narva Linnaleht) Saadetud  
48. 16.10.2020 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (Eraisikud) Saadetud  
49. 16.10.2020 E-post Teade abivajava lapse kohta (Iisaku Gümnaasium) 23.10.2020  
50. 16.10.2020 2-19-11683 Kohtuteade lahendi tegemise tähtaja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
51. 16.10.2020 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
52. 16.10.2020 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
53. 16.10.2020 3.2-1/20291-2 Nõudekiri kriminaalasjas nr 20231602331 (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) 23.10.2020  
54. 16.10.2020 3100,20,0605361 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
55. 16.10.2020 3100,20,0602245 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
56. 16.10.2020 3100,20,0604054 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
57. 16.10.2020 3100,20,0602141 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
58. 16.10.2020 2330,20,0004833 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
59. 16.10.2020 3100,20,0601624 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
60. 16.10.2020 3100,20,0601813 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
61. 16.10.2020 2330,20,0004760 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
62. 16.10.2020 3100,20,0575732 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
63. 16.10.2020 2-10-61838 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
64. 16.10.2020 2-20-15048 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
65. 16.10.2020 2-20-15048 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
66. 16.10.2020 2-09-68381 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
67. 16.10.2020 2-1.6/1282 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) 22.10.2020  
68. 16.10.2020 4.-1/55 Teatis isiku surma kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
69. 16.10.2020 2-18-5072 Kohtumäärus lepitusmenetluse ebaõnnestunuks tunnistamisest ja isiku avalduse osalise rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
70. 16.10.2020 2-20-13647 Puudutatud isiku esialgne vastus ja taotlus menetlustähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja)