Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 14.08.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
37. 14.08.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
38. 14.08.2020 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
39. 14.08.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
40. 14.08.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
41. 14.08.2020 265 Avaldus (A. T.) Menetletud  
42. 14.08.2020 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
43. 14.08.2020 Rohu niitmine (Eraisikud) 13.09.2020  
44. 14.08.2020 Trahvi tühistamise taotlus (Eraisikud) 13.09.2020  
45. 14.08.2020 Teatis (PROJEKT2S OÜ) 13.09.2020  
46. 14.08.2020 Kinnitus omaikule (Virumaa Mets OÜ) Saadetud  
47. 14.08.2020 Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks (OÜ Keskkonnaprojekt) 13.09.2020  
48. 14.08.2020 7.2-6-2020-1023 Teavitus (Päästeamet) 13.09.2020  
49. 14.08.2020 töötuskindlustusmaksete kohta (Eesti Töötukassa)  
50. 14.08.2020 Auditi aruanne (Balt Ehitusprojekt UÜ) 13.09.2020  
51. 14.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 13.09.2020  
52. 14.08.2020 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) 13.09.2020  
53. 14.08.2020 Narva jõesadama 12. boksi objekti üleandmine (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) 13.09.2020  
54. 14.08.2020 264 Avaldus (A. T.) 13.09.2020  
55. 14.08.2020 263 Avaldus (E. F.) Menetletud  
56. 14.08.2020 Seletuskiri (Eraisik) 13.09.2020  
57. 14.08.2020 Seletuskiri (Eraisik) 13.09.2020  
58. 13.08.2020 2-20-10462 Puudutatud isiku vastus avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
59. 13.08.2020 2-20-9923 Kohtukutse kohtuistungile 31.08.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 31.08.2020  
60. 13.08.2020 2-18-5072 Kohtukutse kohtuistungile 17.09.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 17.09.2020  
61. 13.08.2020 2-17-13244 Kohtukutse kohtuistungile 08.10.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.10.2020  
62. 13.08.2020 2-20-9923 Kohtu poolt esitatud küsimus kohtuistungi määramise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.08.2020  
63. 13.08.2020 2-20-9923 Avaldaja 10.08.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
64. 13.08.2020 3100,20,0449266 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
65. 13.08.2020 3100,20,0443459 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
66. 13.08.2020 3100,20,0465154 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
67. 13.08.2020 2330,20,0003599 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
68. 13.08.2020 3100,20,0454088 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
69. 13.08.2020 3100,20,0455036 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
70. 13.08.2020 3100,20,0461196 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud