Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 18.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
387. 18.11.2022 Taotlus projekti perioodi pikendamiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
388. 18.11.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 24.11.2022  
389. 18.11.2022 Taotlus (SA Narva Linnaelamu) 18.12.2022  
390. 18.11.2022 Riigihanke korraldamine ja komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 18.12.2022  
391. 18.11.2022 Taotlus - Pähklimäe tn 3a// 3c// 3d (sademeveekanalisatsioon) (Ehitisregister) Menetletud  
392. 18.11.2022 Vastus ettepanekule lepingu muutmiseks alates 01.01.2023.a (MTÜ Maria ja lapsed perekodu) Saadetud  
393. 18.11.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 18.12.2022  
394. 18.11.2022 Taotlus 2023.a tööde teostamiseks (Narva Lasteaed Cipollino) 18.12.2022  
395. 18.11.2022 555 Päring (Eesti Rahvusarhiiv) Menetletud  
396. 18.11.2022 3-1/60 vara mahakandmine (Narva Lasteaed Pingviin) Menetletud  
397. 18.11.2022 Ametniku teenistuslehe saatmine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
398. 18.11.2022 Väljamaksetaotlus (KÜ Võidu 15) 18.12.2022  
399. 18.11.2022 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 18.12.2022  
400. 18.11.2022 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 18.12.2022  
401. 18.11.2022 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
402. 18.11.2022 12.5-2/22/3456-2 Ettepanek tegevuse parandamiseks (Terviseamet) 18.12.2022  
403. 18.11.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
404. 18.11.2022 Pärimistunnistus (Narva notar Tatjana Boitsova) 18.12.2022  
405. 18.11.2022 Ruumide rent (UÜ Fero Baltik) 18.12.2022  
406. 18.11.2022 Kasutusteatis - Kangelaste prospekt 53 (Ehitisregister) 18.12.2022  
407. 18.11.2022 Eelarve vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 18.12.2022  
408. 17.11.2022 2-15-16081 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
409. 17.11.2022 2-15-16081 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
410. 17.11.2022 E-post Teavitus andmete muutmisest (Tartu Maakohtu registriosakond) Menetletud  
411. 17.11.2022 RL tagastus (Siseministeerium) 17.12.2022  
412. 17.11.2022 554 Päring (S. G.) Menetletud  
413. 17.11.2022 RL tagastus (Siseministeerium) 17.12.2022  
414. 17.11.2022 2-10-61922 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
415. 17.11.2022 Ilma Isiku taotluse edastamine (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
416. 17.11.2022 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
417. 17.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
418. 17.11.2022 553 Avaldus (Narva linn, Kosmonaudi tn. 7 KÜ) 17.12.2022  
419. 17.11.2022 E.Uusküla vaba päev (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
420. 17.11.2022 Avaldus (Politsei ja Piirivalveamet) 17.12.2022