Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 12.10.2020 Küsimus (Eraisik) Menetletud  
387. 12.10.2020 Avaldus (Eraisik G.T.) 10.11.2020  
388. 12.10.2020 N.Kozõreva põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
389. 12.10.2020 Trahvi tühistamise taotlus (Eraisikud) Menetletud  
390. 12.10.2020 Avaldus (Eraisik G.T.) 10.11.2020  
391. 12.10.2020 Avaldus (KÜ Võidu 1 Narva) 10.11.2020  
392. 12.10.2020 Ehitustööde täthaja pikendamise taotlus (Kohtla Ehitusteenus OÜ) 10.11.2020  
393. 12.10.2020 Projekteerimistingimuste taotlus (Eraisik) 10.11.2020  
394. 12.10.2020 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
395. 12.10.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
396. 09.10.2020 2-11-2811 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 06.11.2020  
397. 09.10.2020 2-11-8816 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 06.11.2020  
398. 09.10.2020 2-10-63826 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 06.11.2020  
399. 09.10.2020 2-20-14504 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
400. 09.10.2020 5-27/20/22266-1 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Tallinna Vangla) Menetletud  
401. 09.10.2020 2-19-12431 Kohtukutse kohtuistungile 11.11.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 11.11.2020  
402. 09.10.2020 E-post Päring alaealiste laste kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 23.10.2020  
403. 09.10.2020 2020. aasta eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 07.11.2020  
404. 09.10.2020 Taotlus (AS Eesti Keskkonnateenused) 07.11.2020  
405. 09.10.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
406. 09.10.2020 Prügikonteinerid (AS Eesti Keskkonnateenused) 07.11.2020  
407. 09.10.2020 Pöördumine (KÜ Haigla 14) 07.11.2020  
408. 09.10.2020 Liiklusmärkidest (Eraisikud) 07.11.2020  
409. 09.10.2020 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
410. 09.10.2020 Vastus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) Menetletud  
411. 09.10.2020 Taotlus (Stal OÜ) 07.11.2020  
412. 09.10.2020 Taotlus (Narva Linnavalitsus) 07.11.2020  
413. 09.10.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
414. 09.10.2020 Täiendava informatsiooni esitamisest - üürile antud ruumid (Narva Linnavolikogu kantselei) 23.10.2020  
415. 09.10.2020 Täiendava informatsiooni esitamisest (Narva Linnavolikogu kantselei) 23.10.2020  
416. 09.10.2020 Avaldus (Jevgenija Jevstignejeva)  
417. 09.10.2020 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
418. 09.10.2020 15-2/20/43343-2 Vastus (Maanteeamet) Menetletud  
419. 09.10.2020 ilma Avaldus välireklaamist (LUX EXPRESS ESTONIA AS) Menetletud  
420. 09.10.2020 Raieloa taotlus (Tallinna mnt 48 KÜ) 07.11.2020