Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 18.01.2021 2-10-67043 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.02.2021  
387. 18.01.2021 Taotlus (SA Narva Sadam) 17.02.2021  
388. 18.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
389. 18.01.2021 2-10-59877 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.02.2021  
390. 18.01.2021 T-7-1/21/14 õppekoha maksumus (Tallinna Haridusamet) Menetletud  
391. 18.01.2021 Teadaanne (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) 17.02.2021  
392. 18.01.2021 arengukava aruanne (Narva linna koolieelsed lasteasutused) 17.02.2021  
393. 18.01.2021 2-20-15785 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
394. 18.01.2021 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
395. 18.01.2021 2-15-16081 Isikule määratud esindaja 08.01.2021.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
396. 18.01.2021 2-15-16081 Kohtunõue arvamuse esitamiseks puudutatud isiku 30.12.2020.a kirjale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
397. 18.01.2021 Liikuvusuuringu algandmed (Stratum OÜ) 17.02.2021  
398. 18.01.2021 Taotlus (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
399. 18.01.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
400. 18.01.2021 Infopäring (AÜ Višnja) 17.02.2021  
401. 18.01.2021 LRK rahaliste vahendite jäägid (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 17.02.2021  
402. 18.01.2021 2021. a eelarve (Narva Linnavalitsus) 17.02.2021  
403. 18.01.2021 eelarve eelnõu muutmine (Narva Linnavalitsus) 17.02.2021  
404. 18.01.2021 Kooskõlastus projektikonkursis osalemiseks (Lasteasutus PÄIKENE) Saadetud  
405. 18.01.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
406. 18.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Menetletud  
407. 18.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-13074 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
408. 18.01.2021 Õnnitlus (Petrozavodski LV) 17.02.2021  
409. 18.01.2021 Vastus (OÜ Shinok) Menetletud  
410. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
411. 18.01.2021 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
412. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
413. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
414. 18.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
415. 18.01.2021 Avaldus (KÜ Raudsilla 8) 17.02.2021  
416. 18.01.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-10-66080 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
417. 18.01.2021 Arvamuse küsimine (ELVL büroo) 28.01.2021  
418. 18.01.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
419. 18.01.2021 Pöördumine (Eraisik N.S.) 17.02.2021  
420. 18.01.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted)