Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 09.08.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-20-3485 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
387. 09.08.2022 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.09.2022  
388. 09.08.2022 5.31/7805 Reservfondist vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus)  
389. 09.08.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.09.2022  
390. 09.08.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva linnavara kasutamine (Puhtus ja Hoolitsus OÜ) (Linnamajandusamet) 08.09.2022  
391. 09.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 19 (Ehitisregister) Menetletud  
392. 09.08.2022 Vastus (Eraisik) 08.09.2022  
393. 09.08.2022 Pöördumine tekkinud olukorra lahendamiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
394. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) 07.09.2022  
395. 08.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
396. 08.08.2022 Infopäring kohalikus omavalitsuses asuvate/planeeritavate päikeseparkide kohta (OÜ Hendrikson & Ko) 07.09.2022  
397. 08.08.2022 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud ja asutused) 07.09.2022  
398. 08.08.2022 Taotlus jäätmeveo teenustasude indekseerimiseks (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) 07.09.2022  
399. 08.08.2022 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) 07.09.2022  
400. 08.08.2022 Ehitusteatis - Jõesuu tn 54 (Ehitisregister) 07.09.2022  
401. 08.08.2022 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) 07.09.2022  
402. 08.08.2022 352 Avaldus (N. V.) 07.09.2022  
403. 08.08.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
404. 08.08.2022 DM-120529-5 Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavali (Keskkonnaamet) 07.09.2022  
405. 08.08.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
406. 08.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud  
407. 08.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (Perearst Alla Kissel OÜ) Saadetud  
408. 08.08.2022 351 Avaldus (K. K.) 07.09.2022  
409. 08.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Karikakar) Saadetud  
410. 08.08.2022 2-22-11465 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 22.08.2022  
411. 08.08.2022 2-22-10270 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
412. 08.08.2022 Teenistusest vabastamine (Linnamajandusamet) 12.08.2022  
413. 08.08.2022 2-22-4728 Kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
414. 08.08.2022 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) 31.08.2022  
415. 08.08.2022 2-1.6/1097 Teade abivajava alaealise lapse kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
416. 08.08.2022 3.1-3/22/2513 Teavitus esitatud taotluste kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
417. 08.08.2022 2-22-11367 SA taotlus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
418. 08.08.2022 Ehitusteatis - Jõesuu tn 55 (Ehitisregister) 07.09.2022  
419. 08.08.2022 Olerex AS Narva tankla teabelehe kooskõlastamine (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) 07.09.2022  
420. 08.08.2022 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Menetletud