Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 23.01.2023 Leping (Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing) Saadetud  
422. 23.01.2023 Leping (MTÜ ProSpero) Saadetud  
423. 23.01.2023 Leping (MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing) Saadetud  
424. 23.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
425. 23.01.2023 Leping (Narva Parkinsoni Selts) Saadetud  
426. 23.01.2023 Leping (Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna) Saadetud  
427. 23.01.2023 Leping (Narva Invaliidide ühing EENAR) Saadetud  
428. 23.01.2023 L.Degeli teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
429. 23.01.2023 K.Stepanova vaba päev (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
430. 23.01.2023 Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuteks tunnistamine ja mahakandmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
431. 23.01.2023 1.1-19/15 ümberpaigutamine (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
432. 20.01.2023 Töölähetus puhkepäeval ning vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
433. 20.01.2023 2-22-9522 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamiseks laste vanemate suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
434. 20.01.2023 E-post Taotlus raha ülekandmiseks (Eraisik) Menetletud  
435. 20.01.2023 3-12/27 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
436. 20.01.2023 Pärimistunnistus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
437. 20.01.2023 2023. aasta Ameti hankeplaani kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
438. 20.01.2023 Kavandatava välikäimla asukoha muutmine (AS GoBus) Saadetud  
439. 20.01.2023 5.31/663 Eelarve täitmise aruanded seisuga 31.12.2022.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
440. 20.01.2023 Toetuse kasutamise aruanne (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
441. 20.01.2023 Vastus 16.09.2022. a taotlusele töövõtulepingu muutmise kohta, 14.12.2022. a teatele tööde peatamise (N&V OÜ) Saadetud  
442. 20.01.2023 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
443. 20.01.2023 A.Yakovleva põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
444. 20.01.2023 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
445. 20.01.2023 Üürilepingu lõpetamine (MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing) Menetletud  
446. 20.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
447. 20.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
448. 20.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
449. 20.01.2023 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
450. 20.01.2023 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
451. 20.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
452. 20.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
453. 20.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
454. 20.01.2023 1.1.-19/9 Abivajavast lapsest teatamine (Narva Paju Kool) Menetletud  
455. 20.01.2023 2-12-25429 Kohtumäärus vea parandamisest 17.01.2023.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud