Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
456. 20.01.2023 2-23-762 Isiku avaldus ja kohtumäärus menetluse algatamisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
457. 20.01.2023 3100,23,0030099 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
458. 20.01.2023 E-post Kohtunõue riigilõivu tasumiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
459. 20.01.2023 Vastus 16.01.2023.a teatele (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
460. 20.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
461. 20.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
462. 20.01.2023 Ületunnitöö (Narva Linnakantselei) Menetletud  
463. 20.01.2023 Avaldus (Elering AS) Menetletud  
464. 20.01.2023 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
465. 20.01.2023 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
466. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (OÜ Narva Gate) Menetletud  
467. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Narva Muuseum) Menetletud  
468. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas) Menetletud  
469. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (EELK Narva Maarja kogudus) Menetletud  
470. 20.01.2023 Raha tagastamine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
471. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus) Menetletud  
472. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Menetletud  
473. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus) Menetletud  
474. 20.01.2023 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Tallinna Kadaka Põhikool) Menetletud  
475. 20.01.2023 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
476. 20.01.2023 Kiri (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
477. 20.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
478. 20.01.2023 Taotlus - Kreenholmi tn 14b// P. Kerese tn 23 (Ehitisregister) 19.02.2023  
479. 19.01.2023 3.1-1.1/1127-1 Nõudekiri väärteomenetluses (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
480. 19.01.2023 3100,23,0016300 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
481. 19.01.2023 3100,23,0027028 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
482. 19.01.2023 3100,23,0014890 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
483. 19.01.2023 2-15-12757 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
484. 19.01.2023 2-22-17403 Puudutatud isiku esindaja poolt esitatud täiendavad tõendid (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
485. 19.01.2023 2-22-16711 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
486. 19.01.2023 A.Tjaželova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
487. 19.01.2023 34 Päring (V. A.) Menetletud  
488. 19.01.2023 komisjoni moodustamine bioloogiaolümpiaadi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
489. 19.01.2023 Maa ala kasutamine (Mangal HouseOÜ) Menetletud  
490. 19.01.2023 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud