Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
491. 19.01.2023 Vastus isiku 06.01.2023.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
492. 19.01.2023 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
493. 19.01.2023 1.2-2.1/309-1 Olemasolevate veevõtukohtade EHR-i kandmine (Päästeamet) Menetletud  
494. 19.01.2023 Elektritoitega kütusetanklad (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
495. 19.01.2023 Kinnituskiri (Eesti Advokatuur) Saadetud  
496. 19.01.2023 ilma Välireklaami avaldus (Naviskam OÜ) Menetletud  
497. 19.01.2023 Kiirtee projekti kohta (Narva Muinsuskaitse Selts) 18.02.2023  
498. 19.01.2023 Avaldus (OÜ Promelauks) Menetletud  
499. 19.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
500. 19.01.2023 3-3/8 vara mahakandmine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
501. 19.01.2023 Taotlus (My Fitness AS) Saadetud  
502. 19.01.2023 33 Päring (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
503. 19.01.2023 32 Avaldus (S. S.) Menetletud  
504. 19.01.2023 Katastriüksuse andmete muutmine (Maa-amet) Menetletud  
505. 19.01.2023 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
506. 19.01.2023 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
507. 19.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
508. 19.01.2023 asjaajamise vastuvõtmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
509. 19.01.2023 Nõudekiri (N&V OÜ) Menetletud  
510. 19.01.2023 31 Avaldus (N. S.) Menetletud  
511. 19.01.2023 12.2-10/12 Vaidlustuse teade (Riigihangete Vaidlustuskomisjon) Menetletud  
512. 19.01.2023 30 Avaldus (T. P.) Menetletud  
513. 19.01.2023 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
514. 19.01.2023 1-11/89-1 Kultuuriministri määruse eelnõu kooskõlastamine (Kultuuriministeerium) 18.02.2023  
515. 19.01.2023 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
516. 19.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
517. 19.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
518. 19.01.2023 Vastus 10.01.2023.a taotlusele (Narva linn, 26. Juuli tn 15 KÜ) Saadetud  
519. 19.01.2023 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
520. 19.01.2023 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
521. 19.01.2023 4.2-12/23/2-1 teenuse osutamise leping (Riigi Infosüsteemi Amet) Menetletud  
522. 19.01.2023 Kasutusteatis - Piiri tn 16 (tuletõrvee mahuti 10m3) (Ehitisregister) Menetletud  
523. 19.01.2023 Kasutusteatis - Piiri tn 16 (kogumismahuti 5m3) (Ehitisregister) Menetletud  
524. 19.01.2023 Arvamuse andmine ehitusloa taotluse kohta (Fortaco Estonia OÜ) 18.02.2023  
525. 19.01.2023 1.1-19/12 koosseisunimestiku muutmine (Narva Keeltelütseum) 18.02.2023