Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
491. 02.08.2022 339 Avaldus (O. I.) Menetletud  
492. 02.08.2022 Maa ala kasutamine (Nordlin Ehitus OÜ) 01.09.2022  
493. 02.08.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik)  
494. 02.08.2022 Pöördumine (Eraisik) 01.09.2022  
495. 02.08.2022 338 Avaldus (V. D.) Menetletud  
496. 02.08.2022 ilma Päring teostatud objekti kohta (Terre Ehitus OÜ) Menetletud  
497. 02.08.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
498. 02.08.2022 Kaebus ebaseaduslike ehitiste kohta naaberkinnistul (Eraisik) Menetletud  
499. 02.08.2022 Taotlus (Narva Linnakantselei)  
500. 02.08.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
501. 02.08.2022 Maa hoonestusõiguse seadmise menetlusest (Eraisik) Saadetud  
502. 02.08.2022 Osavõtuavaldus (Eraisikud ja asutused) 01.09.2022  
503. 02.08.2022 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) 31.08.2022  
504. 02.08.2022 Teatis 1. Jõe tn 16 (kuur) (Ehitisregister) 01.09.2022  
505. 02.08.2022 Teatis 1. Jõe tn 16/2 (elamu(mansardiga)) (Ehitisregister) 01.09.2022  
506. 02.08.2022 337 Avaldus (L. N.) 01.09.2022  
507. 02.08.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
508. 02.08.2022 2-8-8 Teenuste hinnakirja muutmine (Narva Spordikeskus) 01.09.2022  
509. 02.08.2022 336 Päring (J. P.) Menetletud  
510. 02.08.2022 Ehitiste seaduslikkuse kontroll (Eraisik) Menetletud  
511. 02.08.2022 335 Avaldus (A. K.) Menetletud  
512. 02.08.2022 3-21-2984 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-21-2984 (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) 01.09.2022  
513. 02.08.2022 1-13.2/1401-V Vastus meeldetuletusele (OÜ Gradiens) Menetletud  
514. 02.08.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) 01.09.2022  
515. 02.08.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) 01.09.2022  
516. 02.08.2022 3100,22,0429260 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
517. 02.08.2022 4.-3/235 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
518. 02.08.2022 4.-3/234 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
519. 02.08.2022 4.-3/233 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
520. 02.08.2022 4.-3/232 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
521. 02.08.2022 4.-10/194 Taotlus tugiisikuteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
522. 02.08.2022 E-post Isiku taotluse edastamine (Narva Sotsiaaltöökeskus) 30.08.2022  
523. 02.08.2022 Töövõtulepingust taganemise avaldus/nõue (Building Grupp OÜ) Saadetud  
524. 02.08.2022 E-post Teade abivajava isiku kohta (Politsei-ja Piirivalveamet Lääne Prefektuur) Menetletud  
525. 02.08.2022 3-12/535 Taotlus isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Menetletud