Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 01.08.2022 E-post Aktid puudega laste lapsehoiuteenuse osutamise kohta (MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing) Menetletud  
562. 01.08.2022 2-22-10815 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
563. 01.08.2022 2-22-10630 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.08.2022  
564. 01.08.2022 3100,22,0446584 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
565. 01.08.2022 3100,22,0440442 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
566. 01.08.2022 3100,22,0440382 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
567. 01.08.2022 3100,22,0411013 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
568. 01.08.2022 E-post Andmed arvete koostamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
569. 01.08.2022 E-post Andmed e-arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
570. 01.08.2022 3.-6/12 Taotlus hankekomisjoni moodustamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
571. 01.08.2022 1.1-3.7/10 Ajutise asendaja määramise otsus (Terviseamet) Menetletud  
572. 01.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
573. 01.08.2022 Vastus isiku pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
574. 01.08.2022 Vastus isiku palvele abivajava isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
575. 01.08.2022 Vaba päeva andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
576. 01.08.2022 Vastus järelepärimisele seisukoha esitamiseks isiku avalduse osas (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Saadetud  
577. 01.08.2022 Teatis Rahu tn 18 (Ehitisregister) 31.08.2022  
578. 01.08.2022 Energia tn 2b tsoneerimisskeem (Tartu Arhitektuuribüroo OÜ) 31.08.2022  
579. 01.08.2022 7-8.1/22/00766 Tõendi päring O.P. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
580. 01.08.2022 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) 31.08.2022  
581. 01.08.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
582. 01.08.2022 9.4-3/22/6353-2 Päring kinnistu maakasutuse juhtotstarbe selgitamiseks (Terviseamet) 31.08.2022  
583. 01.08.2022 Taotlus (Nordlin Ehitus OÜ) 31.08.2022  
584. 01.08.2022 331 Päring (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
585. 01.08.2022 Topo-geodeetiline uuring (Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ) 31.08.2022  
586. 01.08.2022 330 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
587. 01.08.2022 329 Avaldus (O. M.) Menetletud  
588. 01.08.2022 Töölähetus A. Ivanova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 31.08.2022  
589. 01.08.2022 Parkla ehitusprojekt (FIE Lolita Zastrožinova) 31.08.2022  
590. 01.08.2022 Parkimisnõuete rikkumine (KÜ Malmi-Graf) 31.08.2022  
591. 01.08.2022 Kiri (MTÜ Loomade Hoiupank) 31.08.2022  
592. 01.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
593. 01.08.2022 Taotlus Jalaka tn 33 (Ehitisregister) Menetletud  
594. 01.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse ja põhiavalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
595. 01.08.2022 328 Päring (J. M.) 31.08.2022