Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 18.01.2023 E-post Iseloomustus ja hinnang isiku suhtes (SA Viljandi Haigla)  
597. 18.01.2023 28 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
598. 18.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
599. 18.01.2023 7.2-6-2022-2611-1 ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
600. 18.01.2023 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
601. 17.01.2023 4.-3/17 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
602. 17.01.2023 16/4.1 Teade isiku pärimisasjas (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
603. 17.01.2023 E-post Isiku taotluse edastamine (Narva Kunstikool) Menetletud  
604. 17.01.2023 E-post Isiku avalduse edastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
605. 17.01.2023 1.1-3.7/20 Ajutise asendaja määramise otsus (Eesti Haigekassa) Menetletud  
606. 17.01.2023 2-22-18425 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
607. 17.01.2023 3100,23,0019026 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
608. 17.01.2023 3100,22,0708282 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
609. 17.01.2023 3100,22,0747586 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
610. 17.01.2023 2-23-546 Kohtukutse kohtuistungile 31.01.2023.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
611. 17.01.2023 2-23-546 Kohtumäärus menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
612. 17.01.2023 E-post Isiku pöördumine (Eraisik) Menetletud  
613. 17.01.2023 3100,22,0731528 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
614. 17.01.2023 3100,22,0749869 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
615. 17.01.2023 3100,23,0026000 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
616. 17.01.2023 3100,23,0025048 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
617. 17.01.2023 3100,23,0022984 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
618. 17.01.2023 4.-7/3 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
619. 17.01.2023 Käskkirja nr 1234 muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
620. 17.01.2023 Vastus (Eraisik) Menetletud  
621. 17.01.2023 Taotlus - Paadimehe tn 19 (Ehitisregister) 16.02.2023  
622. 17.01.2023 Tagasiastumise avaldus (Jelena Kavrus - Linnavolikogu liige) Menetletud  
623. 17.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
624. 17.01.2023 Tagasiastumise avaldus (Jekaterina Golubtsova - Linnavolikogu liige) Menetletud  
625. 17.01.2023 Taotlus (KÜ Puškini 15) Saadetud  
626. 17.01.2023 27 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
627. 17.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
628. 17.01.2023 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-12871 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
629. 17.01.2023 Museaalide võõrandamine (Kultuuriministeerium) Menetletud  
630. 17.01.2023 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-53038 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud