Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 16.01.2023 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu sotsiaalkomisjon) Menetletud  
667. 16.01.2023 Taotlus hoolduslepingu ümbervormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
668. 16.01.2023 Avaldus (KÜ Kerese 4) Menetletud  
669. 16.01.2023 Tänavate ümbernimetamisest (Eraisik) Menetletud  
670. 16.01.2023 Vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
671. 16.01.2023 Projekteerimistingimuste taotlus (Ehitisregister) 15.02.2023  
672. 16.01.2023 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-65157 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
673. 16.01.2023 Rahvaalgatus (SA Eesti Koostöö Kogu) 15.02.2023  
674. 16.01.2023 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
675. 16.01.2023 Ülevaatuse akti väljastamine (KÜ Energia 2) Menetletud  
676. 16.01.2023 5.4-1/23/221 Kiri projekti raames (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
677. 16.01.2023 M.Semenova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
678. 16.01.2023 Hankemenetluse korraldamine ning hinnapakumuse läbivaatamise komisjoni moodustamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
679. 16.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
680. 16.01.2023 Fortaco küttevõrkudega liitumine (Fortaco Estonia OÜ) Saadetud  
681. 16.01.2023 Tellimuskiri (Ramrest Security OÜ) Saadetud  
682. 16.01.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (OÜ Narva Joala Perearstikeskus (Kreenholmi 39F)) Saadetud  
683. 16.01.2023 Vastus isiku 06.01.2023.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
684. 16.01.2023 Vastus pöördumisele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
685. 16.01.2023 24 Avaldus (A. I.) Menetletud  
686. 16.01.2023 Ehitusteatis - Kosmonaudi tn 3 (Ehitisregister) 15.02.2023  
687. 16.01.2023 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
688. 16.01.2023 Projekti koopia päring (KÜ Puškini 13) Menetletud  
689. 16.01.2023 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
690. 16.01.2023 23 Avaldus (E. S.) Menetletud  
691. 16.01.2023 C/15 Täiendava veetorustiku sisendi rajamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
692. 16.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
693. 16.01.2023 Teenistuslähetus O.Smirnova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
694. 16.01.2023 Teenistuslähetus O.Smirnova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
695. 16.01.2023 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
696. 16.01.2023 1.1.-19/7 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
697. 16.01.2023 1.1.-19/5 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
698. 16.01.2023 1.1.-19/4 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
699. 16.01.2023 2-22-3459 Kohtumäärus isiku 14.12.2022.a avalduse rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
700. 16.01.2023 2-10-51899 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud