Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 02.08.2022 3-12/535 Taotlus isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
667. 02.08.2022 3-12/533 Avaldus üürniku pöördumise kohta (SA Narva Linnaelamu) 30.08.2022  
668. 02.08.2022 4.-3/230 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
669. 02.08.2022 2-22-10979 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
670. 02.08.2022 E-post Kinnistusosakonna poolt 28.07.2022.a tehtud lahend (Tartu Maakohtu kinnistusosakond) Menetletud  
671. 02.08.2022 Rahvaalgatused (SA Eesti Koostöö Kogu) Menetletud  
672. 02.08.2022 2-22-10461 Isiku 29.07.2022.a avaldus ja kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
673. 02.08.2022 2-22-5370 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
674. 02.08.2022 334 Avaldus (A. S.) Menetletud  
675. 02.08.2022 2-22-11051 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
676. 02.08.2022 333 Avaldus (T. K.) Menetletud  
677. 02.08.2022 332 Päring (D. P.) 01.09.2022  
678. 02.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
679. 02.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
680. 02.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-16-9143 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
681. 02.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
682. 02.08.2022 Järelepärimine (Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja) 01.09.2022  
683. 02.08.2022 Garantiikiri (Jõhvi Matusebüroo Osaühing) Saadetud  
684. 02.08.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
685. 02.08.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
686. 02.08.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
687. 02.08.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
688. 02.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
689. 02.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
690. 02.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
691. 02.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
692. 02.08.2022 Korteri plaan (Eraisik) Menetletud  
693. 02.08.2022 Parkla muudetud lahendus (Narva Ehitusprojekt OÜ) 01.09.2022  
694. 02.08.2022 Tulekustutite kontroll (OÜ Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
695. 02.08.2022 Teatis Palli tn 7 (Ehitisregister) 01.09.2022  
696. 02.08.2022 Küsimus krundi kohta (Narva linn, Kangelaste prospekt 19 korteriühistu) 01.09.2022  
697. 01.08.2022 2-1.6/898 Taotlus garantiikirja saamiseks kindlustamata isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
698. 01.08.2022 E-post Mittenõusolek hooldusteenuse osutamise jätkamise kohta (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
699. 01.08.2022 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
700. 01.08.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud