Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
701. 01.08.2022 E-post Teade hooldusteenuse hinna muutmisest ja lepingu lisa (SA Jõhvi Haigla) Menetletud  
702. 01.08.2022 E-post Aktid puudega laste lapsehoiuteenuse osutamise kohta (MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing) Menetletud  
703. 01.08.2022 2-22-10815 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
704. 01.08.2022 2-22-10630 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.08.2022  
705. 01.08.2022 3100,22,0446584 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
706. 01.08.2022 3100,22,0440442 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
707. 01.08.2022 3100,22,0440382 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
708. 01.08.2022 3100,22,0411013 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
709. 01.08.2022 E-post Andmed arvete koostamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
710. 01.08.2022 E-post Andmed e-arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
711. 01.08.2022 3.-6/12 Taotlus hankekomisjoni moodustamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
712. 01.08.2022 1.1-3.7/10 Ajutise asendaja määramise otsus (Terviseamet) Menetletud  
713. 01.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
714. 01.08.2022 Vastus isiku pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
715. 01.08.2022 Vastus isiku palvele abivajava isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
716. 01.08.2022 Vaba päeva andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
717. 01.08.2022 Vastus järelepärimisele seisukoha esitamiseks isiku avalduse osas (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Saadetud  
718. 01.08.2022 Teatis Rahu tn 18 (Ehitisregister) 31.08.2022  
719. 01.08.2022 Energia tn 2b tsoneerimisskeem (Tartu Arhitektuuribüroo OÜ) 31.08.2022  
720. 01.08.2022 7-8.1/22/00766 Tõendi päring O.P. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
721. 01.08.2022 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) 31.08.2022  
722. 01.08.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
723. 01.08.2022 9.4-3/22/6353-2 Päring kinnistu maakasutuse juhtotstarbe selgitamiseks (Terviseamet) 31.08.2022  
724. 01.08.2022 Taotlus (Nordlin Ehitus OÜ) 31.08.2022  
725. 01.08.2022 331 Päring (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
726. 01.08.2022 Topo-geodeetiline uuring (Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ) 31.08.2022  
727. 01.08.2022 330 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
728. 01.08.2022 329 Avaldus (O. M.) Menetletud  
729. 01.08.2022 Töölähetus A. Ivanova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 31.08.2022  
730. 01.08.2022 Parkla ehitusprojekt (FIE Lolita Zastrožinova) 31.08.2022  
731. 01.08.2022 Parkimisnõuete rikkumine (KÜ Malmi-Graf) 31.08.2022  
732. 01.08.2022 Kiri (MTÜ Loomade Hoiupank) 31.08.2022  
733. 01.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
734. 01.08.2022 Taotlus Jalaka tn 33 (Ehitisregister) Menetletud  
735. 01.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse ja põhiavalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud