Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
701. 16.01.2023 2-22-15162 Kohtumäärus isiku esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
702. 16.01.2023 2-23-203 Isiku avaldused ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
703. 16.01.2023 22 Päring (A. J.) Menetletud  
704. 16.01.2023 Avaldus (KÜ Armsad Katused) 15.02.2023  
705. 16.01.2023 2-22-18425 Isikule määratud esindaja 20.12.2022.a kirjalik seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
706. 16.01.2023 2-22-3562 Kohtumäärus järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
707. 16.01.2023 21 Päring (A. F.) Menetletud  
708. 16.01.2023 2-21-17644 Kohtunõue andmete esitamiseks isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
709. 16.01.2023 20 Päring (M. N.) Menetletud  
710. 16.01.2023 Ehitusteatis - Palavuse tn 34 (Ehitisregister) Menetletud  
711. 16.01.2023 Ettekirjutuse täitmise kohta (FIE Yuliya Akulinina) Menetletud  
712. 16.01.2023 Ehitusteatis - 1. Jõe tn 32a// 32b// Pargi tn 14 (Ehitisregister) 15.02.2023  
713. 16.01.2023 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
714. 16.01.2023 9-8/30-3 Kinnisasja avalikes huvides omandamise menetlusest (Siseministeerium) Menetletud  
715. 16.01.2023 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
716. 13.01.2023 8-8/23/1617-1 (meie 19) Järelepärimine (Tallinna Vangla) Menetletud  
717. 13.01.2023 Dokumentide päring (Eraisik) Menetletud  
718. 13.01.2023 Dokumentatsiooni päring (OÜ Domus Kinnisvara) Menetletud  
719. 13.01.2023 E-post Taotlus nõusoleku saamiseks (MTÜ Imastu Kooli Selts Mihkli Kool) 26.01.2023  
720. 13.01.2023 1.-11/1 Teade kuludokumentide edastamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
721. 13.01.2023 volitus kauba ostmiseks (Demitol OÜ)  
722. 13.01.2023 1-17/23/76 Kinnisasjale juurdelõike tegemine (Maa-amet) Menetletud  
723. 13.01.2023 Vaie (Fortaco Estonia OÜ) 23.01.2023  
724. 13.01.2023 1-17/23/88 Kinnisasjale juurdelõike tegemine (Maa-amet) Menetletud  
725. 13.01.2023 Kiri projekti kohta (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
726. 13.01.2023 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
727. 13.01.2023 Ehitusteatis - Merevaigu tn 15 (Ehitisregister) Menetletud  
728. 13.01.2023 Küsimused konditsioneeri paigaldamise kohta (Eraisik) Menetletud  
729. 13.01.2023 Ehitusteatis - Juhkentali tänav T2 (Garaaz) (Ehitisregister) Menetletud  
730. 13.01.2023 TÜ Teaduskooli õpilasüritused (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
731. 13.01.2023 Erieestkostja aruanne ja taotlus tsiviilasjas nr 2-21-10890 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
732. 13.01.2023 4-9/22/1371 vara tasuta võõrandamise leping (MTÜ Lastekaitse Liit) Menetletud  
733. 13.01.2023 7-2/4698-2 riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise leping (Kultuuriministeerium) Menetletud  
734. 13.01.2023 Vastus isikule määratud esindaja 27.12.2022.a määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
735. 13.01.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (KÜ Kangelaste 10B Narva) Saadetud