Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 16.10.2020 2-18-11161 Avaldaja 14.10.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
72. 16.10.2020 2-20-10776 Kohtumäärus ajutise suhtlemiskorra kehtestamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
73. 16.10.2020 Taotlus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
74. 16.10.2020 2020. a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) 14.11.2020  
75. 16.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
76. 16.10.2020 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
77. 16.10.2020 V.Torpani puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.10.2020  
78. 16.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
79. 16.10.2020 Juhtumi edastamine (Lasnamäe Linnaosavalitsus lastekaitse talitus) Saadetud  
80. 16.10.2020 Järelepärimine lapse sugulase kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
81. 16.10.2020 Taotlus (Narva Linnakantselei) 14.11.2020  
82. 16.10.2020 1.34/10090 Taotlus arve tühistamiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
83. 16.10.2020 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik)  
84. 16.10.2020 Eelarvearuanne (Narva Linnavolikogu kantselei) 14.11.2020  
85. 16.10.2020 J.Humonen õppepuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 14.11.2020  
86. 16.10.2020 Taotluse rahuldamise otsus (Riigi Tugiteenuste Keskus) 14.11.2020  
87. 16.10.2020 Taotluse rahuldamise otsus (Riigi Tugiteenuste Keskus) 14.11.2020  
88. 16.10.2020 Teatis eestkostetava isiku surma kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
89. 16.10.2020 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
90. 16.10.2020 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
91. 16.10.2020 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
92. 16.10.2020 2-8-27 2021.a eelarve vahendid (Narva Spordikeskus) 14.11.2020  
93. 16.10.2020 Auditi aruanne (Balt Ehitusprojekt UÜ) 14.11.2020  
94. 16.10.2020 Taotlus (SA Narva Linnaelamu) 14.11.2020  
95. 16.10.2020 7-1.10/15 vara mahakandmine (Narva Keskraamatukogu) Menetletud  
96. 16.10.2020 Taotlus (Balt Ehitusprojekt UÜ) 14.11.2020  
97. 16.10.2020 L.Spiridonova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.10.2020  
98. 16.10.2020 Vastus (AS Eesti Raudtee) 14.11.2020  
99. 16.10.2020 Munitsipaalruumide kasutuse sihipärasuse kontroll (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
100. 16.10.2020 Omatulu (Rahandusamet) 14.11.2020  
101. 16.10.2020 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
102. 16.10.2020 I.Kruglov'i puhkus (Linnamajandusamet) 30.10.2020  
103. 16.10.2020 Teatis (Eraisikud) Saadetud  
104. 16.10.2020 Küsimus (Eesti Ujumisliit) 14.11.2020  
105. 16.10.2020 Meeldetuletus (ELVL büroo) 21.10.2020