Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 08.04.2021 3100,21,0158192 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
72. 08.04.2021 3100,21,0154105 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
73. 08.04.2021 2-10-58423 Eestkostja ja puudutatud isikute vastused kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
74. 08.04.2021 2-20-17455 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
75. 08.04.2021 2-18-14202 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalve menetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
76. 08.04.2021 4.-3/143 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
77. 08.04.2021 4.-3/142 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
78. 08.04.2021 3100,21,0172821 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
79. 08.04.2021 3100,21,0169719 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
80. 08.04.2021 2600,21,0001729 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
81. 08.04.2021 3100,21,0169065 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
82. 08.04.2021 3100,21,0169585 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
83. 08.04.2021 3100,21,0128309 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
84. 08.04.2021 3100,21,0163389 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
85. 08.04.2021 2-21-5268 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 20.04.2021  
86. 08.04.2021 2-21-3627 Puudutatud isiku 01.04.2021.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
87. 08.04.2021 2-21-3627 Lapsele määratud esindaja 05.04.2021.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
88. 08.04.2021 6-1/9519-1 Järelepärimine lapse ülalpidaja ja kasvataja kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 20.04.2021  
89. 08.04.2021 6-1/9498 Järelepärimine lapse perekonna ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 29.04.2021  
90. 08.04.2021 5.23/218 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) 07.05.2021  
91. 08.04.2021 Selgitused esitatud avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
92. 08.04.2021 Taotlus eestkostja aruande esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
93. 08.04.2021 Taotlus eestkostja aruande esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
94. 08.04.2021 Väliterassi korraldamise kohta (BSP Group OÜ) 08.05.2021  
95. 08.04.2021 Hanke tulemused (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 08.05.2021  
96. 08.04.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 15.04.2021  
97. 08.04.2021 2021. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 08.05.2021  
98. 08.04.2021 Avalik konsultatsioon (ELVL büroo) 09.04.2021  
99. 08.04.2021 Töörühma moodustamine (Narva Linnakantselei) 30.04.2021  
100. 08.04.2021 Õigusabitaotlus (Ukraina justiitsministeerium)  
101. 08.04.2021 Balti 330kV alajaama sujuvreguleeritava shuntreaktori paigaldamine (Elering AS) 08.05.2021  
102. 08.04.2021 797/5.3-02-11/21 Õigusabitaotlus (Ukraina justiitsministeerium) 08.05.2021  
103. 08.04.2021 Küsimused (Ajaleht Severnoje poberezje) 08.05.2021  
104. 08.04.2021 129 Päring (Balti Finantseerimisasutuse AS) 08.05.2021  
105. 08.04.2021 Hanke tulemused (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 08.05.2021