Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 25.01.2021 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) 24.02.2021  
72. 25.01.2021 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud) 24.02.2021  
73. 25.01.2021 Taotlus (Eraisik I.Š.) 24.02.2021  
74. 25.01.2021 Avaldus (Eraisik J.D.) 24.02.2021  
75. 25.01.2021 Taotlus (AMISTADABALTIC OÜ) 24.02.2021  
76. 25.01.2021 Taotlus (Kunstiühing Vestervalli) 24.02.2021  
77. 25.01.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) 24.02.2021  
78. 25.01.2021 Taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
79. 25.01.2021 2-10-61084 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
80. 25.01.2021 Avaldus (Eraisik) 24.02.2021  
81. 25.01.2021 Taotlus (Narva Kehakultuuri ja Spordiliit) 28.01.2021  
82. 25.01.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 25.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
84. 25.01.2021 Vastus taotlusele abi saamiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
85. 25.01.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
86. 25.01.2021 tõend D.L. nõudmisel (eraisik) Saadetud  
87. 25.01.2021 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 24.02.2021  
88. 25.01.2021 1-17/133 Aruanne (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
89. 25.01.2021 A. Zahharova vaba päev (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
90. 25.01.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 4) Saadetud  
91. 25.01.2021 Kaasamine (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
92. 25.01.2021 Kaasamine (M-NAR Kinnisvara OÜ) Saadetud  
93. 25.01.2021 Kaasamine (OÜ Lillebutik) Saadetud  
94. 25.01.2021 2-19-20352 Avaldaja poolt esitatud lisa (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
95. 25.01.2021 E-post Isiku küsimuse edastamine (SA Narva Haigla) 23.02.2021  
96. 25.01.2021 Hooneosa tähis EHR-is ja ADS-is (Maa-amet) 24.02.2021  
97. 25.01.2021 E-post Teade isiku pärimisasjas (Notar Sergei Nikonov) 16.04.2021  
98. 25.01.2021 Taotlus peretoetuste maksmise peatamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
99. 25.01.2021 Üürilepingu lõpetamine (Noorsoo Assotsiatsioon KIIRUS) 24.02.2021  
100. 25.01.2021 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) 24.02.2021  
101. 25.01.2021 25 Testamendi ärakirja tellimine (Tallinna Notar Kirsty Laidvee) 24.02.2021  
102. 25.01.2021 Vabaduse tn 4 DP kohta (Eraisik) 24.02.2021  
103. 25.01.2021 Projekteerimistingimuste taotlus (Enefit Energiatootmine AS) 24.02.2021  
104. 25.01.2021 27 lisa lepingule (AS Ecomatic) 24.02.2021  
105. 22.01.2021 Hanke tulemuste kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 21.02.2021