Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 15.06.2021 226 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
72. 15.06.2021 Taotlus - tenniseväljakute korraldamisest (Tenniseklubi Fortuna) 15.07.2021  
73. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
74. 15.06.2021 Avaliku ürituse loa taotlus (Narva RX Team MTÜ) 15.07.2021  
75. 15.06.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 15.07.2021  
76. 15.06.2021 Garantiikiri (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
77. 15.06.2021 I.Smirnova õppepuhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
78. 15.06.2021 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 15.07.2021  
79. 15.06.2021 Teatis (AB Standup OÜ) Menetletud  
80. 15.06.2021 A.Artemjevi puhkus (Linnamajandusamet) 30.06.2021  
81. 15.06.2021 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) 15.07.2021  
82. 15.06.2021 Raieloa taotlus (KÜ Rahu 26) 15.07.2021  
83. 15.06.2021 Teatis (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
84. 15.06.2021 Pöördumine (Eraisikud) 15.07.2021  
85. 15.06.2021 Teenistuslähetus (P.Tambu, M.Tuuder) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 05.07.2021  
86. 15.06.2021 K.Stepanova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
87. 15.06.2021 J.Molodtsova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.06.2021  
88. 15.06.2021 M.Pent'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
89. 15.06.2021 O.Rogozina puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.06.2021  
90. 15.06.2021 1-13/169-1 Vabaühenduste rahastamine KOV-s (Siseministeerium) 15.07.2021  
91. 15.06.2021 Leping (Narva LV Kultuuriosakond)  
92. 15.06.2021 Taotlus (Eraisik A.O.L.) 15.07.2021  
93. 15.06.2021 J.Varenik lapsepuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 15.07.2021  
94. 15.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
95. 15.06.2021 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
96. 15.06.2021 2021. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 15.07.2021  
97. 15.06.2021 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) 15.07.2021  
98. 15.06.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 15.07.2021  
99. 15.06.2021 Teatis (OÜ VisiitPlus) 15.07.2021  
100. 15.06.2021 Vastus (AÜ Družba Plus) 15.07.2021  
101. 15.06.2021 Teatis (Narva Uuskasutuskeskus) 15.07.2021  
102. 15.06.2021 DM-112666-6 Eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks (Keskkonnaamet) 28.06.2021  
103. 15.06.2021 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) 15.07.2021  
104. 15.06.2021 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
105. 15.06.2021 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu sotsiaalkomisjon) Menetletud