Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 06.07.2022 Maa-ala kasutusse taotlemine (Eraisikud ja asutused) 05.08.2022  
72. 06.07.2022 Küsimus (Eraisik) 05.08.2022  
73. 05.07.2022 Hanke korraldamine ja pakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 04.08.2022  
74. 05.07.2022 283 Päring (J. F.) 04.08.2022  
75. 05.07.2022 282 Avaldus (V. K.) 04.08.2022  
76. 05.07.2022 2022. aasta Ameti hankeplaani muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 04.08.2022  
77. 05.07.2022 A.Tšernossitovi vaba päev (Linnamajandusamet) 29.07.2022  
78. 05.07.2022 EE5100123-60 Narva TEN-T - Muudatustööde ettepanek nr M5 - freespuru sõelumine, katsetamine (AS YIT Eesti) 04.08.2022  
79. 05.07.2022 Pöördumine - drenaaži ehitamise kohta (KÜ Daumani 4) 04.08.2022  
80. 05.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) 04.08.2022  
81. 05.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) 04.08.2022  
82. 05.07.2022 2-22-9470 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 18.07.2022  
83. 05.07.2022 Nõue lepingu täitmise kohta (N&V OÜ) Saadetud  
84. 05.07.2022 2-22-6990 Lapsele määratud esindaja 04.07.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
85. 05.07.2022 2-22-3459 Teade isiku määruskaebuse edastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
86. 05.07.2022 2-22-4934 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
87. 05.07.2022 A.Karina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 04.08.2022  
88. 05.07.2022 2-22-9522 Lastele määratud esindaja 04.07.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
89. 05.07.2022 2-22-2177 Kohtu küsimus ülevaade saamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 11.07.2022  
90. 05.07.2022 2-22-5068 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
91. 05.07.2022 Väljamaksetaotlus (Rakvere 73 KÜ) 04.08.2022  
92. 05.07.2022 2.1-7/511-1 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 04.08.2022  
93. 05.07.2022 3100,22,0377020 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
94. 05.07.2022 2-21-12580 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 01.09.2022  
95. 05.07.2022 2-15-5224 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 01.09.2022  
96. 05.07.2022 Ilma Avaldus andmete esitamiseks sugulase kohta (Eraisik) 04.08.2022  
97. 05.07.2022 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
98. 05.07.2022 Ehitusteatis (Narva Vesi AS) Menetletud  
99. 05.07.2022 2-1.6/814 Taotlus surnu isiku matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) 29.07.2022  
100. 05.07.2022 2-1.6/813 Taotlus surnu isiku matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) 29.07.2022  
101. 05.07.2022 4.-3/204 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
102. 05.07.2022 3100,22,0359261 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
103. 05.07.2022 3100,22,0361986 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
104. 05.07.2022 Personalikiri (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Saadetud  
105. 05.07.2022 3100,22,0378491 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)