Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
736. 27.07.2022 Küsimus krundi piiride kohta (Eraisik) 26.08.2022  
737. 27.07.2022 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
738. 27.07.2022 320 Avaldus (T. K.) Menetletud  
739. 27.07.2022 Päring (Viktor Šemarin - Linnavolikogu liige) 10.08.2022  
740. 27.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-14-54128 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
741. 27.07.2022 1.35/7399 Taotlus lapse eestkostja andmete kohta (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
742. 27.07.2022 Järelepärimine isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
743. 27.07.2022 Vastus pöördumisele lapse ja tema vanema kohta (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Saadetud  
744. 27.07.2022 7-1.10/15 2022. a eelarve muutmine (Narva Keskraamatukogu) 26.08.2022  
745. 27.07.2022 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 26.08.2022  
746. 27.07.2022 3-1.1/2022/3388 RMK seisukoht keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta (Riigimetsa Majandamise Keskus) 26.08.2022  
747. 27.07.2022 Selgitus (Eraisik) 26.08.2022  
748. 27.07.2022 2022. a I poolaasta eelarve täitmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
749. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
750. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
751. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
752. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
753. 27.07.2022 319 Avaldus (I. C.) Menetletud  
754. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
755. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
756. 27.07.2022 Piirde püstitamine ilma ehitusloata ja -projektita (Eraisik) 26.08.2022  
757. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
758. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
759. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
760. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
761. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
762. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
763. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
764. 27.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
765. 27.07.2022 7-8.1/22/00746 Tõendi päring G.D. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
766. 27.07.2022 Pöördumine (KÜ Kreenholmi 24) 26.08.2022  
767. 27.07.2022 Teatis Laastu tn 22 (Ehitisregister) 26.08.2022  
768. 27.07.2022 Taotluskiri (MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts) 26.08.2022  
769. 27.07.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
770. 27.07.2022 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ülesannete täitmine (Narva Linnakantselei) Menetletud