Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.02.2016 29-2.1/2714 Rahvusvaheline lastekaitsejuhtum (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
2. 18.10.2016 10-4/7459-1 "Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 muutmise seadus" kooskõlastamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
3. 27.03.2020 03.03.2020 enampakkumise tulemuste tühistamine ja uue võitja kinnitamine ostjaks (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
4. 03.12.2020 2020. eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
5. 09.04.2020 2020.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
6. 17.04.2020 2020.a eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku esitamine (Rahandusamet) Menetletud  
7. 18.12.2020 2020.a sihtfinantseerimine eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
8. 30.12.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
9. 24.05.2021 2021. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
10. 05.02.2021 2021.a aastasse üleminevad lepingud (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
11. 14.05.2021 2021.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
12. 20.04.2021 2021.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
13. 29.03.2021 2021.a sihtfinantseerimine eelarvе (Rahandusamet) Menetletud  
14. 07.09.2018 21.08. tegevuskava seminari kokkuvõte ja edasised tegevused (IVOL) Menetletud  
15. 25.06.2013 A.Kustola teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
16. 23.03.2020 A.Puškini ja Malmi tn ehitustöödel platsi kasutamine (AS YIT Eesti) Menetletud  
17. 07.06.2017 Aadressiandmete tariifitööde ülevaade juuni algus 2017 (Maa-amet) Menetletud  
18. 15.12.2020 Aasta lõpus algab rahvaloenduse peaproov (Statistikaamet) Menetletud  
19. 18.03.2015 Abi juriidilistes küsimustes (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
20. 26.02.2018 5.1-28/23 Abi õpilase perekonnaga töös (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
21. 05.03.2018 ABIPALVE EKA Sisearhitektuuri tudengite näituse korraldamiseks Narva Aleksandri Suurkirikus (Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus) Menetletud  
22. 03.05.2016 2-13-13979 Advokaadi seisukoht N.P. avaldusele eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 14.03.2017 2-16-16479 Advokaadi seisukoht ts. 2-16-16479 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 31.10.2017 Alealiste lastega perekonna kohta (KÜ Vahtra 6) Menetletud  
25. 26.01.2023 1-17/35 Andmete esitamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
26. 03.04.2018 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
27. 10.03.2020 Arvamuse küsimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
28. 08.07.2022 Asustamata eluruumide võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
29. 03.04.2012 ilma Avaldus (Annely Hering) Menetletud  
30. 16.12.2021 Avaldus ilutulestike korraldamiseks (Tulekild Pürotehnika OÜ) Menetletud  
31. 22.04.2021 VEV.01-03/437 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
32. 08.06.2020 Avaldus teenustasu tagastamiseks (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
33. 14.05.2015 E.Easti teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
34. 21.11.2022 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
35. 25.10.2021 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud