Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.02.2016 29-2.1/2714 Rahvusvaheline lastekaitsejuhtum (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
2. 18.10.2016 10-4/7459-1 "Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 muutmise seadus" kooskõlastamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
3. 27.03.2020 03.03.2020 enampakkumise tulemuste tühistamine ja uue võitja kinnitamine ostjaks (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
4. 03.12.2020 2020. eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
5. 09.04.2020 2020.a eelarve sihtfinantseerimine (Rahandusamet) Menetletud  
6. 17.04.2020 2020.a eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmise graafiku esitamine (Rahandusamet) Menetletud  
7. 18.12.2020 2020.a sihtfinantseerimine eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
8. 30.12.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarvе (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
9. 05.02.2021 2021.a aastasse üleminevad lepingud (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
10. 29.03.2021 2021.a sihtfinantseerimine eelarvе (Rahandusamet) Menetletud  
11. 07.09.2018 21.08. tegevuskava seminari kokkuvõte ja edasised tegevused (IVOL) Menetletud  
12. 25.06.2013 A.Kustola teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
13. 23.03.2020 A.Puškini ja Malmi tn ehitustöödel platsi kasutamine (AS YIT Eesti) Menetletud  
14. 07.06.2017 Aadressiandmete tariifitööde ülevaade juuni algus 2017 (Maa-amet) Menetletud  
15. 15.12.2020 Aasta lõpus algab rahvaloenduse peaproov (Statistikaamet) Menetletud  
16. 18.03.2015 Abi juriidilistes küsimustes (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
17. 26.02.2018 5.1-28/23 Abi õpilase perekonnaga töös (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
18. 05.03.2018 ABIPALVE EKA Sisearhitektuuri tudengite näituse korraldamiseks Narva Aleksandri Suurkirikus (Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus) Menetletud  
19. 03.05.2016 2-13-13979 Advokaadi seisukoht N.P. avaldusele eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
20. 14.03.2017 2-16-16479 Advokaadi seisukoht ts. 2-16-16479 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
21. 31.10.2017 Alealiste lastega perekonna kohta (KÜ Vahtra 6) Menetletud  
22. 03.04.2018 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
23. 10.03.2020 Arvamuse küsimine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
24. 03.04.2012 ilma Avaldus (Annely Hering) Menetletud  
25. 08.06.2020 Avaldus teenustasu tagastamiseks (Eraisikud) Saadetud  
26. 14.05.2015 E.Easti teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
27. 09.10.2018 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
28. 06.08.2018 Eelnõu KEM/18-0835 - "Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 48 „Suurte põletusseadmete saa (ELVL büroo) Menetletud  
29. 04.10.2017 Eelnõu MKM/17-1085 - "Küberturvalisuse seadus" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
30. 18.03.2019 1.1-10/1916-1 Eelnõu RAM/19-0262 - "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
31. 04.12.2017 Eelnõu SIM/17-1396 - "Isikukoodide moodustamise ja andmise kord" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
32. 18.04.2018 Eelnõu SIM/18-0379 - "Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded (ELVL büroo) Menetletud  
33. 07.12.2017 Eelnõu SOM/17-1436 - "Töötasu alammäära kehtestamine" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
34. 27.09.2016 Eesti lipu heiskamine 6. oktoobril 2016. aastal. (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
35. 06.07.2015 Ehitiste ja planeeringute kooskõlastamise kohustus riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndis (Kaitseministeerium) 05.08.2015