Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 03.07.2017 ilma Rahu 42a maa-ala korrashoid (KÜ Rahu 40) Menetletud  
142. 22.05.2017 10-10/241-1 Rahvastikuregistri andmete töötlemisest (Siseministeerium) Menetletud  
143. 22.01.2018 Rahvastikuregistri teenused x-tee v5 ja v6 keskkondades (Rahvustikuregister) Menetletud  
144. 29.04.2014 rahvusvahelisel vene keele olümpiaadil osalemise kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
145. 21.04.2017 ilma Regionaalsete investeeringutoetuste programmi otsusest (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Menetletud  
146. 15.03.2019 Reserveerige päev 28.09 oma kalendris „Maal elamine päev“ (ELVL büroo) Menetletud  
147. 03.04.2020 RH korraldamine ja riigihanke komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
148. 22.01.2015 riigieelarvest täiendavate vahendite eraldamisest (Narva Eesti Gümnaasium) Saadetud  
149. 25.08.2011 ilma Riigihanke 119359 (Riigihanked) Menetletud  
150. 12.10.2018 Riigihanke korraldamine ja hinnapakkumiste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
151. 27.04.2016 2-2.9/16/50084/3 Riigikontrolli poolt läbiviidavast auditist ja ülevaatest teavitamine (Riigikontroll) Menetletud  
152. 10.12.2019 Rugodivi projekt kooskõlastamiseks (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
153. 14.06.2022 SA Narva Linnaelamu põhikirja muutmine (SA Narva Linnaelamu) 14.07.2022  
154. 04.07.2016 2-15-7560 SAA - l seisukoha esitamine (Viru Maakohus) Menetletud  
155. 12.12.2016 SAA -i seisukoht tsiviilasjas nr 2-16-16511 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
156. 18.05.2017 SAA seisukoht M.S. avaldusele ts. 2-17-5347 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
157. 16.02.2016 SAA seisukoht tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
158. 09.03.2017 SAA Seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-2642 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
159. 11.02.2011 2-10-62711 Seisukoha andmine avaldusele esindada eestkostetavat kaaspärandi vastuvõtmisel (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
160. 19.09.2018 2-18-12230 Seisukoha esitamise tähtaega pikendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
161. 12.06.2015 Seisukoht avaldusele nr 2-15-8004 (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Saadetud  
162. 31.05.2018 Seminar Narvas ametnike välitööde raames (Kultuuriministeerium) Menetletud  
163. 08.01.2019 Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamise üleskutse (ELVL büroo) Menetletud  
164. 20.11.2017 Sõiduki parkimiskaartide taotlus (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
165. 05.11.2018 Sõpruslinnad (Delfi) Menetletud  
166. 31.10.2016 ilma Surnud E.L. matuse korraldamine (SA Narva Haigla) Menetletud  
167. 07.03.2017 Suvesupi pakkumine Narva lastele. (AS Postimees) Menetletud  
168. 16.11.2017 ilma T.Z. kaebus (Eraisik T.Z.) Menetletud  
169. 30.01.2019 Tagasiastumisteade (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
170. 27.12.2018 Taksoteenuse osutamiseks avaldus. (Eraisik) Menetletud  
171. 23.11.2018 Taotlus (Hotell Narva) Menetletud  
172. 06.06.2011 Taotlus avaliku ürituse läbiviimiseks (OÜ Geneva) Menetletud  
173. 18.05.2020 27-5/20/22659-2 Taotlus saamata jäänud tulu kompenseerimiseks (Maanteeamet) Menetletud  
174. 11.02.2019 Taotlus. (Narva Vanalinna Riigikool) Menetletud  
175. 28.07.2014 7.2-2.3/1193-5 Täpsustus ettekirjutuse tähtaegade kohta (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud