Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 15.12.2016 Vastus päringule (OÜ Corrigo) Saadetud  
212. 17.01.2011 Vastus seisukoha esitamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
213. 20.02.2015 Vastus teatele (Narva Peetri Kool) Saadetud  
214. 20.02.2015 Vastus teatele abivajava laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
215. 23.10.2017 Vastus Tsiviilasinr 2-17-15680 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
216. 09.06.2014 V6-6/14/5110-17 Victoria bastioni müürivalgustuse kohta (Keskkonnaamet) Menetletud  
217. 12.12.2016 Võlgnevuse tasumisest SAA-i ees (Jõhvi kohtutäitur Kristel Maalman) Saadetud  
218. 31.07.2012 3.1-26 WC-poti paigaldamisest (Lasteaed Kuuseke) Menetletud  
219. 04.12.2018 [EIS] Eelnõu MKM/18-1185 - "Liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus" kooskõla (ELVL büroo) Menetletud  
220. 29.10.2009 "1.advent" ja "Tervitame uut 2010.aastat!" (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
221. 16.11.2010 1.1-3/10/1461 "108910 Töötasu struktuur" aruanne (Statistikaamet) Menetletud  
222. 09.04.2009 "5-krooni vaate" projekti kohta (Projekt Kuubis OÜ) Menetletud  
223. 27.05.2009 "5-krooni vaate" projekti kooskõlastamine (Projekt Kuubis OÜ) Menetletud  
224. 09.02.2017 3-3.1/1236 "Eesti keele klubi Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna allasutuste juhtidele" toetus (SA Innove) Menetletud  
225. 19.01.2011 "Eestikeelse aineõppe korraldamiseks vene õppekeelega gümnaasiumides" aruande esitamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
226. 14.12.2010 "Eestimaa õpib ja tänab" piirkondlik tänuüritus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
227. 18.12.2009 "European Week for Waste Reduction" sponsorlus (AS Heakorrastus) Saadetud  
228. 13.03.2017 "Hädaolukorra seaduse rakendusaktide eelnõud" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
229. 10.05.2017 "Isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
230. 22.11.2010 ilma "lamava politseiniku" paigaldamine (KÜ Puškini 45A) Menetletud  
231. 09.08.2010 ilma "lamava politseiniku" paigaldamine (KÜ Kangelaste 53) Menetletud  
232. 16.04.2009 2-6/1401 "Lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd" kaaskiri (Vt lisa) Saadetud  
233. 15.05.2015 "Määruse "Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele" eelnõu" kooskõlastami (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
234. 15.03.2017 1.2-2/32-1 "Maksukorralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus" kooskõlastamine (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
235. 20.02.2009 ilma "Meistrite Akadeemia" kontsertide läbiviimise toetamine (MTÜ Muusikute Täiendõppe Keskus) Menetletud  
236. 30.06.2016 "N+Fest" noortefestival (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
237. 07.04.2016 "Narva "ansambli viisad (D.A Kazennov) Saadetud  
238. 04.08.2009 "Narva jäätmekäitluskampaania" projektist (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
239. 07.08.2009 "Narva jäätmekäitluskampaania" projektist kohta (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
240. 06.04.2010 "Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamise ..." projektist (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
241. 12.06.2017 2-1.10.6/1374 "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" kohta (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
242. 29.10.2018 "Narva Linnakantselei raamatupidamise sise-eeskiri "muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
243. 07.04.2009 "Narva Päevad 2009" ajal rongkäiku läbiviimisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
244. 07.04.2009 "Narva Päevad 2009" ürituste läbiviimise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus) Menetletud  
245. 06.04.2009 "Narva Päevad 2009" ürituste läbiviimise kooskõlastamine (Kirde piirivalvepiirkond) Menetletud