Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 07.04.2009 "Narva Päevad 2009" ürituste läbiviimise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus) Menetletud  
247. 06.04.2009 "Narva Päevad 2009" ürituste läbiviimise kooskõlastamine (Kirde piirivalvepiirkond) Menetletud  
248. 31.07.2009 1-12/1630 "Narva Rajekoja" projektist (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
249. 22.05.2009 "Ralli Sprint" ürituse kohta (AS Heakorrastus) Saadetud  
250. 20.04.2017 "Riigieelarve seaduse muutmise seadus" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
251. 23.02.2009 2-6/678 "Ringid vees" projektist (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
252. 12.04.2017 "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ rakendusplaani aastateks 2018–2021 heakskiitmine" kooskõlasta (ELL büroo) Menetletud  
253. 17.05.2010 ilma "Sõpruse" silla remonditööde korraldus (Maanteeamet) Menetletud  
254. 20.06.2017 "Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamis (ELL büroo) Menetletud  
255. 03.12.2009 "Tervitame 2010.aastat!" (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
256. 03.12.2009 "Tervitame aastat 2010!" korraldamisest (Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus) Menetletud  
257. 03.12.2009 "Tervitame aastat 2010!" korraldamisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
258. 21.03.2017 1-6/1383-1 "Väärteomenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus" kooskõlastamine (Siseministeerium) Menetletud  
259. 11.08.2016 1-4/16/7291-2 "Välisõhus leviva müra normtasemed jamürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
260. 06.04.2017 "Vastastikuste kindlustusseltside seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
261. 10.03.2011 '"Lasteaia aadressil Mõisa 1, Narva rekonstrueerimine'" projekti kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
262. 09.02.2011 2-19/52 '"Narva Päevad'" (Narva Koorikool) Menetletud  
263. 25.11.2010 '"Tervitame aastat 2011!'" massiürituste läbiviimisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
264. 17.10.2011 ''"Keevitaja I'' koolituse II grupi moodustamine (OÜ GELMETT CONSULT) Saadetud  
265. 02.12.2011 4.3-12/17463 'Development of historical riverside protection area in Narva/Estonia and Ivangorod/Russia II stade' (Ministry of Enviromental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia) Menetletud  
266. 21.09.2021 01.03.2021 töövõtulepingu nr 20/2021 ülesütlemisavaldus (Elektrilabor OÜ) Saadetud  
267. 14.06.2012 01.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
268. 08.10.2019 01.07.2019 käskkirja nr 2-1/7329 kehtetuks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
269. 31.08.2016 01.09.2016 teadmistepäeva puhul Eestis lipupäev. (Riigikantselei) Menetletud  
270. 03.11.2017 01.11.2017.a istungil vastu võetud volikogu otsuse eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
271. 03.05.2018 02.05.2018 istungil vastu võetud volikogu otsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
272. 27.05.2019 02.05.2019 käskkirja nr 1-8/4702 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
273. 05.09.2017 066/2004/3594 02.08.2012 täitemenetluse lõpetamise otsus (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
274. 05.10.2012 02.10.2012 koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
275. 05.10.2012 02.10.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
276. 03.02.2020 2-18-9943 03.02.2020.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
277. 04.05.2017 03.05.2017 istungil vastu võetud volikogu määruste ja otsuste eelnõud. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
278. 05.10.2018 03.10.2018 istungil vastu võetud vlikogu määruste ja otsuste eelnõud (Narva Linnakantselei) Menetletud  
279. 07.12.2020 03.12.2020 käskkirja nr 6-3/11745 tühistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
280. 04.01.2022 04.01.2021 käskkirja nr 6-3/17 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud