Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 14.10.2011 04.10.2011 käskkirja nr 7810 täiendamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
282. 07.04.2017 05.04.2017.istungil vastu võetud volikogu otsuste eelnõud. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
283. 22.05.2012 ilma 05.05.2012 Ettepaneku täiendamine (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
284. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
285. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
286. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
287. 09.05.2022 05.05.2022 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
288. 05.05.2022 2-22-762 05.05.2022.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 17.04.2009 73-1 05.06.2008 lepingule nr 10-06.07 lisad (Eesti ESM AS) Menetletud  
290. 10.08.2015 05.08.2015 volikogu määruste ja otsuste eelnõud (Narva Linnavolikogu)  
291. 26.08.2020 05.08.2020 käskkirja nr 1-8/7284 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
292. 11.08.2022 2-22-4808 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
293. 11.08.2022 2-22-4746 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
294. 11.08.2022 2-22-4482 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
295. 23.03.2009 05.09.2009 üürilepingu nr 1/408-d kohta (OÜ Geneva) Menetletud  
296. 27.09.2012 05.09.2012. a komisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Noorsootöö ja lastekaitse komisjon) Menetletud  
297. 07.09.2018 05.09.2018 istungil vastu võetud volikogu otsuste eelnõud (Narva Linnakantselei) Menetletud  
298. 18.10.2012 05.10.2012. a koosoleku protokoll (Linnavolikogu aiandusühistute arengu komisjon) Menetletud  
299. 07.10.2021 05.10.2021 kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine (Eraisikud) Saadetud  
300. 08.02.2019 06.02.2019 istungil vastu võetud volikogu määruste ja otsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
301. 21.03.2013 06.03.2013. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon) Menetletud  
302. 08.03.2019 06.03.2019 istungil vastu võetud volikogu otsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
303. 08.07.2009 06.07.2009 taotluse nr 3.1-8/2307 täpsustus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
304. 11.07.2016 06.07.2016 käskkirja 6702 muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
305. 06.07.2017 06.07.2017 erakorralisel istungil vastu võetud volikogu otsused. (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
306. 17.11.2017 06.09.2017 istungil vastu võetud volikogu eelnõud. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
307. 08.09.2017 06.09.2017 istungil vastu võetud volikogu eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
308. 11.10.2010 1.24/2935 06.10.2010. a istungi eelnõud (Ametid ja teenistused) Menetletud  
309. 12.11.2012 06.11.2012.a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
310. 14.12.2012 06.12.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
311. 09.02.2018 07.02.2018 istungil vastu võetud volikogu otsuste ja määruste eelnõud. (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
312. 25.01.2019 07.03.2016 käskkirja nr 1-6/2220 ja 07.03.2016 käskkirja nr 1-6/2254 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
313. 11.04.2022 07.04.2022 käskkirja nr 6-5/3379 tühistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
314. 02.03.2009 0302/1 07.05.2006 töövõtulepingust nr 0619 (AS Heakorrastus) Menetletud  
315. 11.05.2020 07.05.2020 käskkirja nr 1-5/4308 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud