Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 21.08.2020 07.08.2020 käskkirja nr 2-2/7392 kehtetuks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
317. 09.11.2012 07.11.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
318. 08.02.2019 08.02.2019 töökorras vastu võetud volikogu otsuste eelnõu. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
319. 08.03.2018 08.03.2018 istungil vastu võetud volikogu otsuse eelnõud. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
320. 22.07.2014 08.04.2013 käskkirja nr 1.1-6/3253 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
321. 19.04.2013 08.04.2013. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
322. 09.06.2021 08.06.2021 käskkirja nr 2-2/5452 täiendamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
323. 08.08.2018 08.08.2018 istungil vastu võetud volikogu määruste ja otsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
324. 10.09.2010 1.24/2644 08.09.2010 istungil vastuvõetud volikogu eelnõud (Ametid ja teenistused) Menetletud  
325. 21.10.2021 08.09.2021 käskkirja nr 1-8/8519 muutmine (D.Polubojarovi puhkus) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
326. 10.10.2012 08.10.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Noorsootöö ja lastekaitse komisjon) Menetletud  
327. 15.10.2012 08.10.2012. a protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
328. 20.04.2009 11/9 08.11.2007 lepingu nr 1/469-T pikendamisest (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Menetletud  
329. 18.04.2022 08.11.2019 käskkirja nr 1.1-6/12238 muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
330. 02.03.2009 42 08.12.2008 lepingu nr 393 pikendamisest (Nikelfor Grupp OÜ) Menetletud  
331. 09.12.2009 0712 08.12.2009 päring (OÜ Baltexpert) Menetletud  
332. 10.01.2019 09.01.2019.a istungil vastu võetud volikogu määruste ja otsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
333. 27.03.2009 2-6/1148 09.03.2009 tööde üleandmise akti 34 edastamine (Sweco Projekt AS) Saadetud  
334. 14.09.2021 2-19-125427 09.09.2021.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 19.12.2014 15-4/14-00293/095 1 (E20) Tallinn-Narva Peeterristi-Tõrvajõe teelõigu jalgtee projekteerimistingimused (Maanteeamet) Menetletud  
336. 29.04.2010 5.1-24/56 1. ja 10.klasside avamisest 2010/2011.õppeaastal (Narva Vanalinna Riigikool) Menetletud  
337. 13.02.2020 1. klassi astuvate õpilaste nimekirja esitamine (Elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo) Menetletud  
338. 29.05.2009 1. Mai tänaval koristamine (KÜ Vaivara 3) Menetletud  
339. 03.01.2012 1.06.2009 projektijuhtimise käsundusleping nr 74 täitmise peatamine (OÜ Zoroaster) Saadetud  
340. 15.12.2016 e-kiri 1.2-2/137 edastamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
341. 21.09.2010 1.Advent ja "Tervitame aastat 2011!" massiürituste läbiviimisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
342. 21.09.2010 1.Advent ja "Tervitame aastat 2011!" massiürituste läbiviimisest (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Saadetud  
343. 26.08.2010 1.16/1192 1.klassi 2 komplekti avamisest (Narva Peetri Kool) Menetletud  
344. 25.08.2014 1.klassi avamise kohta (Narva Peetri Kool) Saadetud  
345. 16.05.2018 1.mai tn 7 hoone remonttööde kooskõlastamine (Kaitsepolitseiamet) Menetletud  
346. 03.07.2014 10. klassi vastuvõtmise kontroll (Narva linna koolid ja gümnaasiumid) Menetletud  
347. 11.01.2018 10.01.2018 istungil vastu võetud volikogu otsuse eelnõud. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
348. 11.02.2011 10.02.2011. a volikogu istungi otsused ja määrused (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
349. 14.02.2011 10.02.2011.a volikogu määrus nr 2 (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
350. 17.04.2019 2-10-61922 10.04.2019.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud