Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 14.02.2011 10.02.2011.a volikogu määrus nr 2 (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
352. 17.04.2019 2-10-61922 10.04.2019.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
353. 18.05.2009 0515/1 10.05.2006 töövõtulepingu nr 0620 kohta (AS Heakorrastus) Menetletud  
354. 21.04.2009 0420/1 10.05.2006 töövõtulepingust nr 0620 (AS Heakorrastus) Menetletud  
355. 20.06.2012 10.05.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu noorte allkomisjon) Menetletud  
356. 24.05.2019 10.05.2019 käskkirja nr 1-6/5079 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
357. 12.10.2012 10.10.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon) Menetletud  
358. 26.05.2009 10.12.2008 lepingi nr 08006 tähtaja pikendamine (Projekt Kuubis OÜ) Menetletud  
359. 14.12.2012 10.12.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
360. 10.12.2020 2-16-3092 10.12.2020.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
361. 30.06.2014 1.1-16/72 10.klassi komplekteerimise kohta (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
362. 15.01.2018 100-aastased inimesed teie omavalitsuses (Iiris Saluri) Menetletud  
363. 16.03.2020 11.03.2020 käskkirja nr 1-8/2667 tühistamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
364. 16.03.2020 11.03.2020 käskkirja nr 1-8/2682 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
365. 11.05.2017 11.05.2017 erakorralisel istungil vastu võetud volikogu otsuse eelnõu. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
366. 06.03.2009 NAS 090225 NLLMA 11.06.2008 töövõtulepingu nr 260 muutmisest (Aavo ja Riina Raig Projekt) Menetletud  
367. 07.09.2010 11.06.2010 liitumisleping nr 45 (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
368. 14.06.2012 11.06.2012. a revisjonikomisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) 14.07.2012  
369. 12.07.2018 11.07.2018 istungil vastu võetud volikogu tsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
370. 11.07.2019 11.07.2019 käskkirja nr 1-8/7377 muutmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
371. 16.12.2019 11.11.2019 käskkirja nr 12291 kehtetuks tunnistamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
372. 11.12.2017 11.12.2017 töökorras vastu võetud volikogu otsuese eelnõu. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
373. 15.01.2021 e-kiri 12. sadamaboksi ehitusjärgne garantii (Vant AS) Menetletud  
374. 20.04.2009 12.01.2009 lepingu nr 3 pikendamisest (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
375. 01.06.2009 12.01.2009 lepingu nr 3 tähtaja pikendamine (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
376. 19.01.2016 2-10-53038 12.01.2016.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
377. 13.04.2017 12.04.2017 töökorras vastu võetud volikogu otsuse eelnõu. (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
378. 20.05.2021 12.05.2021 käskkirja nr 2-2/4412 muutmine (J.Golovkina 17.05-31.05.21 puhkuse annulleerimine) (Linnamajandusamet) Menetletud  
379. 26.09.2012 12.09.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjon) Menetletud  
380. 14.06.2010 9.1-3/3655 12.10.2010 (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
381. 17.10.2017 2-17-10272 12.10.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
382. 13.03.2009 153 12.12.2008 lepingust nr 411 (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
383. 25.01.2019 5 12.12.2018. a töövõtulepingu nr 247 täitmine (AS N&V) Menetletud  
384. 19.03.2019 E-post 13.03.2019.a ja 16.03.2019.a avaldused laste suhtes (Eraisik D.P.) Menetletud  
385. 14.06.2012 13.06.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Menetletud