Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 06.08.2018 Eelnõu KEM/18-0835 - "Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 48 „Suurte põletusseadmete saa (ELVL büroo) Menetletud  
37. 04.10.2017 Eelnõu MKM/17-1085 - "Küberturvalisuse seadus" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
38. 18.03.2019 1.1-10/1916-1 Eelnõu RAM/19-0262 - "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
39. 04.12.2017 Eelnõu SIM/17-1396 - "Isikukoodide moodustamise ja andmise kord" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
40. 18.04.2018 Eelnõu SIM/18-0379 - "Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded (ELVL büroo) Menetletud  
41. 07.12.2017 Eelnõu SOM/17-1436 - "Töötasu alammäära kehtestamine" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
42. 27.09.2016 Eesti lipu heiskamine 6. oktoobril 2016. aastal. (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
43. 06.07.2015 Ehitiste ja planeeringute kooskõlastamise kohustus riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndis (Kaitseministeerium) 05.08.2015  
44. 01.06.2020 Elroni Idasuuna sõiduplaan alates 05.06.2020 (Elron - Eesti Liinirongid AS) Menetletud  
45. 27.12.2018 Elukoht andmed M.I (Siseministeerium) Menetletud  
46. 20.03.2018 1-6/28-1 EV100 skulptuur_vastuskiri (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Menetletud  
47. 04.07.2018 Foto kauplus Gigant (PAK OÜ juhatuse liige) Menetletud  
48. 02.02.2015 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
49. 04.02.2019 Garaazid (Etapp SN OÜ) Menetletud  
50. 02.11.2018 Haldusmenetluse lõpetamine (Päästeamet) Menetletud  
51. 03.10.2016 7.2-2.3/19900-1 Haldusmenetlusest teavitamine ja selgitustaotlus. (Päästeamet) Menetletud  
52. 03.07.2018 Hinnapakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
53. 29.01.2018 14.EKS-2/5040 I.T. puudega tööealise isiku toetuse ümberarvestus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
54. 30.06.2017 ID-kaartide sertifikaatide uuendamine (Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus) Menetletud  
55. 22.11.2018 Ida-Virumaa ametnike jätkuseminari kokkuvõte (Integratsiooni SA) Menetletud  
56. 27.02.2018 Ida-Virumaa omavalitsuste kaasamine LIFE IP projektis (IVOL) Menetletud  
57. 10.01.2019 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ootab taotlusi maakonna teenetemärgi andmiseks (IVOL) Menetletud  
58. 30.08.2017 II Omavalitsuspäev (EMOL) Menetletud  
59. 01.03.2018 Infokiri KOVidele (Rahandusministeerium) Menetletud  
60. 29.08.2016 Infopunkt. (Sisseministeerium) Menetletud  
61. 17.04.2018 Isiku V.S. asukoha väljaselgitamine (Politsei- ja Piirivalveamet Piirivalveosakond) Saadetud  
62. 08.10.2015 2-15-9506 Isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (M.G.) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 02.07.2018 isikut tõendavad dokumendid (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
64. 19.10.2018 953 IVEK nõukogu liikme määramine (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) Menetletud  
65. 24.08.2017 Järelepärimine I.N. lepingu kohta (Swedbank AS) Saadetud  
66. 02.01.2018 2-17-18597 K.P. määruskaebus 15.12.2017.a. määruse tsiviilasjas nr 2-17-18597 suhtes (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
67. 17.12.2014 K.Pavlovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
68. 09.03.2018 L-00577-00009-001 Kaebus (Advokaadibüroo Lindeberg OÜ) Menetletud  
69. 14.07.2014 7-1.10/21 kasutatud monitoride eraldamine (Narva Keskraamatukogu) 13.08.2014  
70. 30.11.2018 5.4-1/18/5491 KIiri 5.4-1/18/5491 (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud