Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 22.07.2020 13.07.2020 käskkirja nr 1-8/6521 muutine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
387. 13.08.2019 2-19-5260 13.08.2019.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
388. 15.09.2010 1.24/5103 13.09.2010 vastu võetud volikogu eelnõud (Ametid ja teenistused) Menetletud  
389. 01.11.2021 13.09.2021 käskkirja 1-5/8641 „Narva giidide atesteerimise komisjoni moodustamine“ muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
390. 20.11.2017 13.11.2017 käskkirja nr 11607 "Konkursikomisjoni moodustamine" muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
391. 14.12.2017 13.12.2017 istungil vastu võetud volikogu otsuse eelnõud. (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
392. 15.12.2017 13.12.2017 istungil vastu võetudvolikogu otsuse eelnõud. (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
393. 14.12.2021 2-21-18449 13.12.2021.a isiku ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
394. 19.09.2018 14-3/1336 Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine Kohalike omavalitsu (Viru-Nigula vallavalitsus) Menetletud  
395. 06.10.2020 14. Eestimaa talimängud (Ida-Virumaa Spordiliit) Menetletud  
396. 07.03.2022 14.02.2006. a Äriruumi tasuta kasutamise lepingu nr 1/345-b erakorralise ülesütlemise avaldus ja võl (Uus Sild MTÜ) Saadetud  
397. 14.02.2022 2-09-54283 14.02.2022.a kohtumääruse edastamine (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
398. 15.03.2022 14.03.2022 käskkirja nr 6-4/2355 tühistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
399. 14.06.2012 14.05.2012. a hariduskomisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu hariduskomisjon) Menetletud  
400. 13.06.2017 ilma 14.06.2017 liikluse ümberkorralduse skeem (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
401. 16.11.2017 2-17-11631 14.11.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
402. 16.11.2017 2-12-18265 14.11.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
403. 16.11.2018 14.11.2018 istungil vastu võetudvolikogu märuste ja otsuste eelnõud. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
404. 27.12.2011 14.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Saadetud  
405. 20.12.2021 14.12.2021 käskkirja nr 1-6/12053 muutmine (J.Tšumakov) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
406. 26.02.2009 ilma 14.linnaelamurajooni kuivendustööd (KÜ Daumani 4) Menetletud  
407. 30.01.2009 2-21/38 14.linnaelamurajooni kuivendustööd (Ants Pauls) Menetletud  
408. 15.12.2014 14.mikrorajooni kuivendusprojekti finantseerimisest (Narva Vesi AS) Saadetud  
409. 27.12.2011 15 kaugbussiliini sõiduplaanid (SEBE AS) Menetletud  
410. 22.01.2013 15.01.2013. a komisjoni koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon) Menetletud  
411. 25.01.2013 15.01.2013. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjon) Menetletud  
412. 20.02.2012 15.02.2012. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjon) Menetletud  
413. 19.03.2009 2-6/1001 15.03.2006 üürilepingu nr 1/466 kohta (FIE Tatjana Razguljajeva) Menetletud  
414. 28.03.2019 E-post 15.03.2019.a hinnapakkumise esitamine ja taotlus lepingu pikendamiseks (OÜ Asematic) Menetletud  
415. 07.08.2014 15.11.2014 kontsert (Narva Koorikool) Menetletud  
416. 27.12.2011 15.12.11. a koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu Rahanduskomisjon) Menetletud  
417. 23.12.2011 15.12.2011. a ühiskoosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu ettevõtlus- ja tööhõivekomisjoni ja linnaarengu ja projektide komisjon) Saadetud  
418. 29.10.2015 2-14-53165 15.12.2014.a kohtumääruse resolutsiooni täpsustus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
419. 17.12.2021 15.12.2021 käskkirja nr 2-2/12132 muutmine (L.Golubtšikova puhkus) (Linnamajandusamet) Menetletud  
420. 13.03.2009 152 16.01.2009 lepingust nr 6 (AS Vant) Menetletud