Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 19.10.2020 Kiri (Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ) Saadetud  
2. 19.10.2020 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-20-13647 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 19.10.2020 Kinnituskiri (AS YIT Eesti)  
4. 19.10.2020 Taotlus õigustatud huvi korral (Eraisik) Saadetud  
5. 19.10.2020 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20231602331 (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Saadetud  
6. 19.10.2020 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
7. 16.10.2020 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (Eraisikud) Saadetud  
8. 16.10.2020 2-19-11683 Kohtuteade lahendi tegemise tähtaja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
9. 16.10.2020 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
10. 16.10.2020 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
11. 16.10.2020 3100,20,0605361 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
12. 16.10.2020 3100,20,0602245 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
13. 16.10.2020 3100,20,0604054 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
14. 16.10.2020 3100,20,0602141 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
15. 16.10.2020 2330,20,0004833 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
16. 16.10.2020 3100,20,0601624 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
17. 16.10.2020 3100,20,0601813 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
18. 16.10.2020 2330,20,0004760 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
19. 16.10.2020 3100,20,0575732 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
20. 16.10.2020 2-10-61838 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
21. 16.10.2020 2-20-15048 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
22. 16.10.2020 2-20-15048 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
23. 16.10.2020 2-09-68381 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
24. 16.10.2020 4.-1/55 Teatis isiku surma kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
25. 16.10.2020 2-18-5072 Kohtumäärus lepitusmenetluse ebaõnnestunuks tunnistamisest ja isiku avalduse osalise rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
26. 16.10.2020 2-20-13647 Puudutatud isiku esialgne vastus ja taotlus menetlustähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
27. 16.10.2020 2-18-11161 Avaldaja 14.10.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
28. 16.10.2020 2-20-10776 Kohtumäärus ajutise suhtlemiskorra kehtestamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
29. 16.10.2020 Taotlus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
30. 16.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
31. 16.10.2020 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
32. 16.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
33. 16.10.2020 Juhtumi edastamine (Lasnamäe Linnaosavalitsus lastekaitse talitus) Saadetud  
34. 16.10.2020 Järelepärimine lapse sugulase kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
35. 16.10.2020 1.34/10090 Taotlus arve tühistamiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)