Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 16.06.2021 Nõusolek lepingu sõlmimiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud)  
2. 16.06.2021 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 16.06.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
4. 16.06.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
5. 16.06.2021 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks eestkostja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
6. 16.06.2021 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
7. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik T.Tš.) Saadetud  
8. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik A.J.) Saadetud  
9. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik S.A.) Saadetud  
10. 16.06.2021 Kaasamine (KÜ Rahu 34) Saadetud  
11. 16.06.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 23) Saadetud  
12. 15.06.2021 3100,21,0308333 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
13. 15.06.2021 3100,21,0294208 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
14. 15.06.2021 3100,21,0293891 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
15. 15.06.2021 4.-3/214 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
16. 15.06.2021 4.-10/187 Teade tugiisikuteenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
17. 15.06.2021 2-10-65167 Kohtumäärus kohtu algatusel esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
18. 15.06.2021 2-21-698 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
19. 15.06.2021 Kiri (KÜ Pähklimäe 7) Saadetud  
20. 15.06.2021 Kiri (KÜ Grafovi 17,18,19) Saadetud  
21. 15.06.2021 2-21-8898 Kohtumäärus kohaliku omavalitsuse menetlusse kaasamise kohta (Narva linn) (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
22. 15.06.2021 3100,21,0326887 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
23. 15.06.2021 3100,21,0319945 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
24. 15.06.2021 3100,21,0324151 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
25. 15.06.2021 3100,21,0307256 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
26. 15.06.2021 4.-7/132 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
27. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
28. 15.06.2021 Kutse (Roheenergia 2 OÜ) Saadetud  
29. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
30. 15.06.2021 Garantiikiri (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
31. 15.06.2021 Leping (Narva LV Kultuuriosakond)  
32. 15.06.2021 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
33. 14.06.2021 2-16-5874 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
34. 14.06.2021 2-21-9332 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
35. 14.06.2021 4.-10/185 Teade tugiisikuteenuse lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)