Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 11.08.2020 Kodaniku märgukirja edastamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
2. 11.08.2020 Kutse (KÜ Tallinna mnt 46) Saadetud  
3. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
4. 11.08.2020 Otsuse edastamine (Eraisikud) Saadetud  
5. 11.08.2020 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/652-M ülesütlemine (MTÜ Flyboard Estonia) Saadetud  
6. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
7. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
8. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
9. 11.08.2020 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet) Saadetud  
10. 10.08.2020 2-19-7202 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium)  
11. 10.08.2020 2-20-9923 Lapsele määratud esindaja 07.08.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
12. 10.08.2020 2-20-9923 Puudutatud isiku 05.08.2020.a vastus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
13. 10.08.2020 Taotlus (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
14. 10.08.2020 Tellimuskiri (Charlot OÜ Kaupluste kett KNOPKA) Saadetud  
15. 10.08.2020 Vastus (AS INFOTARK kauplus Büroomaailm Narvas) Saadetud  
16. 10.08.2020 Narva linna bussiootepaviljonidest (OÜ JC Decaux Eesti) Saadetud  
17. 10.08.2020 Lõplik seisukoht kohtuasjas nr 2-20-1054 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
18. 10.08.2020 Teade eestkostetava isiku surma kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 10.08.2020 Vastus kohtunõudele kohtuasjas nr 4-20-3046 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 10.08.2020 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
21. 07.08.2020 3100,20,0445881 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
22. 07.08.2020 3100,20,0447326 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
23. 07.08.2020 3100,20,0445567 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
24. 07.08.2020 3100,20,0444868 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
25. 07.08.2020 2-20-11233 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
26. 07.08.2020 2-20-11257 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
27. 07.08.2020 3100,20,0436122 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
28. 07.08.2020 E-post Teade abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla)  
29. 07.08.2020 Vastus päringule isiku suhtes (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
30. 07.08.2020 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
31. 07.08.2020 Nõue projektijärgse välimööbli paigaldamiseks (AS Eviko) Saadetud  
32. 07.08.2020 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
33. 07.08.2020 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
34. 07.08.2020 Täiendav teade eestkoste menetluse raames (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
35. 07.08.2020 Järelepärimine välismaalase Eestis viibimise kohta (Ida Politseiprefektuur) Saadetud