Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 09.04.2021 3100,21,0177220 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
2. 09.04.2021 3100,21,0176581 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
3. 09.04.2021 2-19-9574 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
4. 09.04.2021 2-20-10462 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
5. 09.04.2021 2-20-5467 Kohtumäärus menetluse uuendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
6. 09.04.2021 E-post Andmed arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
7. 09.04.2021 4.-7/81 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
8. 09.04.2021 4.-7/72 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
9. 09.04.2021 4.-7/71 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
10. 09.04.2021 4.-7/76 Taotlus võlgade kustutamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
11. 09.04.2021 2.-6/4 Taotlus kulude hüvitamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
12. 09.04.2021 7-1/10198-1 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla)  
13. 09.04.2021 5.31/3272 Taotlus eelarve suurendamisest sihtotstarbeliste vahendite osas (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
14. 09.04.2021 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
15. 09.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
16. 09.04.2021 Vastus isiku 17.03.2021.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
17. 09.04.2021 Järelepäring P.Kerese tänava tiigi kohta (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
18. 09.04.2021 Teatis (Eraisik) Saadetud  
19. 09.04.2021 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
20. 09.04.2021 Kaasamine (Weldmeister OÜ) Saadetud  
21. 09.04.2021 Kaasamine (KÜ Puškini 5) Saadetud  
22. 09.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele otsustusõiguse üleandmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
23. 09.04.2021 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava isiku nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
24. 08.04.2021 3100,21,0169381 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
25. 08.04.2021 3100,21,0166698 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
26. 08.04.2021 3100,21,0169372 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
27. 08.04.2021 3100,21,0172540 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
28. 08.04.2021 3100,21,0172696 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
29. 08.04.2021 3100,21,0163219 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
30. 08.04.2021 3100,21,0160884 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
31. 08.04.2021 3100,21,0144400 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
32. 08.04.2021 3100,21,0158192 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
33. 08.04.2021 3100,21,0154105 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
34. 08.04.2021 2-10-58423 Eestkostja ja puudutatud isikute vastused kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
35. 08.04.2021 2-20-17455 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)