Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 26.01.2021 Tänusõnad (Munitsipaalettevõtete nõukogude liikmed) Saadetud  
2. 26.01.2021 Vastus järelepärimisele isikute elamiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
3. 26.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
4. 26.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
5. 25.01.2021 8-2/146-5 Kinnise lasteasutuse teenuse suunamisotsus (Sotsiaalkindlustusamet)  
6. 25.01.2021 4.-3/45 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
7. 25.01.2021 Avaldus alaealise lapse kinnises lasteasutuses viibimisaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 25.01.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
9. 25.01.2021 Vastus kohtunõudele arvamuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
10. 25.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
11. 25.01.2021 Vastus teatele abivajavate isikute kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
12. 25.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
13. 25.01.2021 Teade (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
14. 25.01.2021 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
15. 25.01.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
16. 25.01.2021 2-10-61084 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
17. 25.01.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
18. 25.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 25.01.2021 Vastus taotlusele abi saamiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
20. 25.01.2021 tõend D.L. nõudmisel (eraisik) Saadetud  
21. 25.01.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 4) Saadetud  
22. 25.01.2021 Kaasamine (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
23. 25.01.2021 Kaasamine (M-NAR Kinnisvara OÜ) Saadetud  
24. 25.01.2021 Kaasamine (OÜ Lillebutik) Saadetud  
25. 25.01.2021 2-19-20352 Avaldaja poolt esitatud lisa (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
26. 25.01.2021 Taotlus peretoetuste maksmise peatamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
27. 22.01.2021 2330,21,0000192 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
28. 22.01.2021 3100,21,0037362 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
29. 22.01.2021 3100,21,0025616 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
30. 22.01.2021 3100,21,0016802 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
31. 22.01.2021 3100,21,0029100 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
32. 22.01.2021 3100,21,0030804 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
33. 22.01.2021 Volikiri (Tartu Maakohtu kinnistusosakond) Saadetud  
34. 22.01.2021 Garantiikiri (AS N&V) Saadetud  
35. 22.01.2021 3100,21,0012417 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)