Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 08.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2. 08.02.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
3. 07.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4. 07.02.2023 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-22-18425 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
5. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ STARSTEEL Baltic) Saadetud  
6. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
7. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ STARSTEEL Baltic) Saadetud  
8. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ STARSTEEL Baltic) Saadetud  
9. 06.02.2023 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
10. 06.02.2023 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
11. 06.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
12. 06.02.2023 Leppetrahvi nõue (Archaeology Team OÜ)  
13. 02.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
14. 02.02.2023 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
15. 01.02.2023 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
16. 31.01.2023 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
17. 31.01.2023 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
18. 31.01.2023 Kiri (Taltech Virumaa kolledž) Saadetud  
19. 31.01.2023 Päring (Eraisik) Saadetud  
20. 31.01.2023 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
21. 31.01.2023 volitus kauba ostmiseks (Demitol OÜ) Saadetud  
22. 31.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
23. 31.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
24. 31.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
25. 31.01.2023 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
26. 31.01.2023 Järelepärimine hinnangu esitamiseks isiku suhtes (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
27. 31.01.2023 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
28. 31.01.2023 Vastus isiku 16.01.2023.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
29. 30.01.2023 2-22-16202 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
30. 30.01.2023 2-23-1025 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
31. 30.01.2023 3-12/43 Teatis eluruumi tagamise teenuse lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
32. 30.01.2023 3-12/42 Teatis eluruumi tagamise teenuse lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
33. 30.01.2023 E-post Isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
34. 30.01.2023 2-23-546 Lastele määratud esindaja 30.01.2023.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 30.01.2023 2-22-13963 Kohtumäärus isiku esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud