Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 10.08.2022 Teade (OG Elektra AS) Saadetud  
107. 10.08.2022 Pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
108. 10.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
109. 10.08.2022 Teade vastamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
110. 10.08.2022 Seisukoht lapsele määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
111. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
112. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
113. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
114. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
115. 10.08.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
116. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
117. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
118. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
119. 10.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
120. 10.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Toidukorv Sõjapõgenikele abiprojekt) Saadetud  
121. 10.08.2022 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa, Tallinna ja Harjumaa osakond) Saadetud  
122. 10.08.2022 Dokumentide edastamine (Maa-amet) Saadetud  
123. 09.08.2022 3100,22,0459725 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
124. 09.08.2022 4.-3/257 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
125. 09.08.2022 4.-3/256 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
126. 09.08.2022 4.-3/255 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
127. 09.08.2022 2-22-9458 Isikule määratud esindaja 08.07.2022.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
128. 09.08.2022 2-10-56597 Avaldaja selgitused avalduse esitamise põhjuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
129. 09.08.2022 2-12-41242 Kohtumäärus menetlusosalise menetlusse kaasamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
130. 09.08.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
131. 09.08.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
132. 09.08.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
133. 09.08.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
134. 09.08.2022 2-22-11082 Puudutatud isiku 08.08.2022.a vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 09.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
136. 09.08.2022 3100,22,0462078 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
137. 09.08.2022 3100,22,0459514 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
138. 09.08.2022 3100,22,0412798 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
139. 09.08.2022 Maareformi läbiviimine (Maa-amet) Saadetud  
140. 09.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud