Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 24.01.2023 2-22-17361 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest ja menetluse ajutise peatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 24.01.2023 E-post Hinnapakkumine (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK)  
108. 24.01.2023 2330,23,0000276 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
109. 24.01.2023 3100,23,0023926 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
110. 24.01.2023 3100,23,0037821 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
111. 24.01.2023 3100,23,0037098 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
112. 24.01.2023 3100,23,0033800 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
113. 24.01.2023 3100,22,0698472 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
114. 24.01.2023 4.-7/6 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
115. 24.01.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Saadetud  
116. 24.01.2023 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
117. 24.01.2023 Järelepärimine arvamuse esitamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
118. 24.01.2023 Eksperdihinnangu tellimine (Pindi Kinnisvara OÜ) Saadetud  
119. 24.01.2023 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
120. 24.01.2023 Tellimuskiri (Tehnosan OÜ) Saadetud  
121. 24.01.2023 Kiri (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
122. 24.01.2023 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
123. 24.01.2023 Taotlus ruumide tasuta üürile andmiseks (Narva Noortekeskus) Saadetud  
124. 24.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
125. 24.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
126. 24.01.2023 Õppepuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
127. 24.01.2023 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
128. 23.01.2023 4.-3/19 Taotlus koduteenuste osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
129. 23.01.2023 2-23-1025 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
130. 23.01.2023 167/2018/464 Sissetuleku (töötasu) arestimise akt (Narva kohtutäitur Krista Järvet)  
131. 23.01.2023 E-post Teade abivajava perekonna kohta (Ühiselamu Kreenholmi 40) Menetletud  
132. 23.01.2023 2-22-17435 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
133. 23.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
134. 23.01.2023 5.31/708 Vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
135. 23.01.2023 Kiri (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
136. 23.01.2023 Taotlus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) Saadetud  
137. 23.01.2023 Teatis (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
138. 23.01.2023 Narva linna kliima- ja energiakava 2035 tegevuskava (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
139. 23.01.2023 Taotleja kinnitused (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
140. 23.01.2023 Vastus nõudekirjale väärteomenetluses (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud