Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 20.01.2023 3100,23,0030099 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
177. 20.01.2023 Vastus 16.01.2023.a teatele (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
178. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (OÜ Narva Gate)  
179. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (SA Narva Muuseum) Menetletud  
180. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas) Menetletud  
181. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (EELK Narva Maarja kogudus) Menetletud  
182. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus) Menetletud  
183. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Menetletud  
184. 20.01.2023 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus) Menetletud  
185. 20.01.2023 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Tallinna Kadaka Põhikool) Menetletud  
186. 20.01.2023 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
187. 19.01.2023 3100,23,0016300 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
188. 19.01.2023 3100,23,0027028 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
189. 19.01.2023 3100,23,0014890 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
190. 19.01.2023 2-15-12757 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191. 19.01.2023 2-22-17403 Puudutatud isiku esindaja poolt esitatud täiendavad tõendid (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
192. 19.01.2023 2-22-16711 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
193. 19.01.2023 Vastus isiku 06.01.2023.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
194. 19.01.2023 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
195. 19.01.2023 Elektritoitega kütusetanklad (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
196. 19.01.2023 Kinnituskiri (Eesti Advokatuur) Saadetud  
197. 19.01.2023 Taotlus (My Fitness AS) Saadetud  
198. 19.01.2023 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
199. 19.01.2023 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
200. 19.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
201. 19.01.2023 Vastus 10.01.2023.a taotlusele (Narva linn, 26. Juuli tn 15 KÜ) Saadetud  
202. 19.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
203. 19.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
204. 19.01.2023 Vastuskiri (SKS Estonia Textile OÜ)  
205. 19.01.2023 Kiri projekti raames (Estonian EU external border programme) Saadetud  
206. 19.01.2023 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
207. 19.01.2023 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Narva Jalgpalli Liit) Menetletud  
208. 19.01.2023 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Menetletud  
209. 19.01.2023 2-23-6032 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 19.01.2023 Narvas Karja tn 3 hoones asuva puhvetiruumi kasutamine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud