Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 04.08.2022 3100,22,0440688 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
177. 04.08.2022 3100,22,0452729 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
178. 04.08.2022 3100,22,0450150 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
179. 04.08.2022 3100,22,0443709 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
180. 04.08.2022 3100,22,0449849 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
181. 04.08.2022 3100,22,0448126 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
182. 04.08.2022 3100,22,0447617 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
183. 04.08.2022 2330,22,0002923 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
184. 04.08.2022 2-22-10293 Avaldaja palve eelmise avalduse edasilükkamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
185. 04.08.2022 3100,22,0452509 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
186. 04.08.2022 3100,22,0438249 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
187. 04.08.2022 3100,22,0448711 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
188. 04.08.2022 3100,22,0443293 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
189. 04.08.2022 3100,22,0433830 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
190. 04.08.2022 2330,22,0002784 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
191. 04.08.2022 4.-3/245 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
192. 04.08.2022 4.-3/246 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
193. 04.08.2022 4.-10/197 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
194. 04.08.2022 4.-10/196 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
195. 04.08.2022 E-post Teade abivajava isiku kohta (Ahtme Haigla SA)  
196. 04.08.2022 3-22/1-6/108 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
197. 04.08.2022 2-22-10461 Isikule määratud esindaja 30.07.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 04.08.2022 E-post Andmed arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
199. 04.08.2022 E-post Andmed e-arvete koostamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
200. 04.08.2022 35 Hinnamuutuse teatis (SA Jõhvi Hooldekeskus) Menetletud  
201. 04.08.2022 22/011 Tellimiskiri (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Menetletud  
202. 04.08.2022 21 Tellimiskiri (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) Menetletud  
203. 04.08.2022 Vastus isiku pöördumise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
204. 04.08.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
205. 04.08.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Menetletud  
206. 04.08.2022 Garantiikiri (N&V OÜ) Saadetud  
207. 04.08.2022 Taotlus projekti tegevuskava muutmiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
208. 05.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisik) Saadetud  
209. 04.08.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
210. 04.08.2022 Vastus taotlusele abivajava isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud