Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 15.09.2022 1.10/9143 Käskkiri - puhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
177. 15.09.2022 1.10/9142 Käskkiri - puhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
178. 15.09.2022 Teade hooldamise - põetamise lepingu lõpetamisest (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Saadetud  
179. 15.09.2022 Järelepärimine laste vanema kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
180. 15.09.2022 5.31/9140 Taotlus eelarve muutmiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
181. 15.09.2022 Vastus järelpäringule isiku elukoha kohta (Tallinna Vangla) Saadetud  
182. 15.09.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
183. 15.09.2022 Vastus andmepäringule laste pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
184. 15.09.2022 Seisukoht isikule määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
185. 15.09.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina) Saadetud  
186. 15.09.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud  
187. 15.09.2022 Teatis (KÜ Rahu 38 A Pluss) Saadetud  
188. 15.09.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-20-2238 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
189. 15.09.2022 Hoiatus (N&V OÜ) Saadetud  
190. 15.09.2022 Hoiatus (N&V OÜ) Saadetud  
191. 15.09.2022 Tellimuskiri (VVMcom OÜ) Saadetud  
192. 15.09.2022 Selgitusvestluse korraldamine (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
193. 14.09.2022 E-post Kirja edastamine üürniku kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
194. 14.09.2022 2-22-13430 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 14.09.2022 2-22-13430 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
196. 14.09.2022 3100,22,0550754 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
197. 14.09.2022 3100,22,0550701 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
198. 14.09.2022 Ehitusseadustikus sätestatud nõuete kontroll (Eraisik) Saadetud  
199. 14.09.2022 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
200. 14.09.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
201. 14.09.2022 Raekoja ruumi 2.16 lahendusest (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Saadetud  
202. 14.09.2022 2-22-10702 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
203. 14.09.2022 2-22-10702 Kohtumäärus 25.07.2022.a määruse tühistamise kohta (Tartu Ringkonnakohus)  
204. 14.09.2022 2-11-2807 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
205. 14.09.2022 4.-3/321 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
206. 14.09.2022 2330,22,0003753 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
207. 14.09.2022 3100,22,0547792 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
208. 14.09.2022 Vastus selgitustaotlusele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
209. 14.09.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskuse filiaal (Partisani 5a)) Menetletud  
210. 14.09.2022 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud