Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222041. 31.05.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
222042. 31.05.2022 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
222043. 30.05.2022 O.Orlova töölähetus (Linnamajandusamet) Menetletud  
222044. 30.05.2022 S.Sanina puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
222045. 09.05.2022 2-22-4933 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222046. 27.06.2022 3.1-3/22/2299 Teavitus esitatud taotluse kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
222047. 20.06.2022 2-1.6/761 Taotlus garantiikirja saamiseks kindlustatud isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
222048. 17.06.2022 2-22-8371 Isiku avaldused ja kohtumäärus menetluse algatamisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222049. 07.06.2022 4-5/22/674-1 Pöördumise edastamine (Transpordiamet) Menetletud  
222050. 02.06.2022 2-11-17144 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
222051. 01.06.2022 I.Smirnova teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
222052. 01.06.2022 Töölähetus N.Orava (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222053. 01.06.2022 E-post Avaldus abivajava isiku kohta (KÜ Rakvere 85) Menetletud  
222054. 01.06.2022 Teatis (EZdesign OÜ) Menetletud  
222055. 01.06.2022 Taotlus (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
222056. 01.06.2022 J.Solovjovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
222057. 01.06.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222058. 01.06.2022 Teenistuslähetus A.Veevo (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222059. 01.06.2022 VD390 Projekteerimise Töövõtuleping nr 73/2021 (P.P.Ehitusjärelevalve OÜ) Menetletud  
222060. 01.06.2022 Avaldus (KPG Kaubanduse OÜ) 01.07.2022  
222061. 01.06.2022 332 Päring (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
222062. 01.06.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222063. 01.06.2022 5-20/6 Elektrienergia ostmine VIII ühishankes osalenud KOV (MTÜ Riigihangete Keskus) Menetletud  
222064. 01.06.2022 9.2-1/22/4192-2 Menetlustoimingu protokoll Narva Joaoru supluskoht 2022 (Terviseamet) Menetletud  
222065. 01.06.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
222066. 01.06.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
222067. 01.06.2022 331 Päring (Politsei- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur) Menetletud  
222068. 01.06.2022 Teenistuslähetus A.Veevo, M.Terebilina, A.Yakovleva (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222069. 01.06.2022 Raieloa taotlus (KÜ Tallinna mnt 23 Narva) Menetletud  
222070. 01.06.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
222071. 01.06.2022 Hanke korraldamine ja pakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222072. 01.06.2022 7.3-1.4/3357-1 Ida- Eesti regionaalse kriisikomisjoni protokoll (Päästeamet) Menetletud  
222073. 01.06.2022 Hanke korraldamine ja pakkumuste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222074. 01.06.2022 Teatis (Crushtec OÜ) Menetletud  
222075. 01.06.2022 e-kiri Päring (Maardu Linnavalitsus) Menetletud