Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222111. 06.05.2022 Allika tn 5 piire aadress (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
222112. 06.05.2022 Teatis (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
222113. 06.05.2022 1-16/198 Nõusolek (Narva Linna Arendus SA) Menetletud  
222114. 06.05.2022 Väljamaksetaotlus (AÜ Iskra) Menetletud  
222115. 06.05.2022 Teatis (KÜ Vahtra 4) Menetletud  
222116. 06.05.2022 Freespuru eraldamise taotlus (HÜ RAHU GARAAZID) Menetletud  
222117. 01.06.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
222118. 30.05.2022 e-kiri Tõendi päring (INSA) Menetletud  
222119. 24.05.2022 2-22-7611 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222120. 18.05.2022 2-22-7324 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222121. 02.06.2022 E-post Avaldus viipekeeletõlke teenuse saamiseks (Eraisik) Menetletud  
222122. 25.05.2022 E-post Küsimus eestkostja vahetamise osas (Eraisik) Menetletud  
222123. 18.05.2022 2330,22,001174 Otsus väärteoasjas (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222124. 02.06.2022 5.1-1/27226-2 Infopäring isiku pöördumise alusel (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
222125. 02.06.2022 E-post Teabenõue (A.J. eraisik) Menetletud  
222126. 26.05.2022 2-22-2207 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222127. 26.05.2022 2-22-1825 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222128. 26.05.2022 2-22-7500 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222129. 26.05.2022 2-22-7101 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222130. 26.05.2022 2-22-5068 Avaldaja taotlus avalduse tagasivõtmiseks ja vastuse nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222131. 10.05.2022 3-3/43 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) 08.06.2022  
222132. 09.05.2022 Avaldus (Eraisik) Saadetud  
222133. 09.05.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
222134. 09.05.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222135. 09.05.2022 Dokumentide esitamine (Eraisikud - Kulgusadama tee L3) Menetletud  
222136. 09.05.2022 Raieloa taotlus (SA Narva Haigla) Menetletud  
222137. 09.05.2022 Freespuru eraldamise taotlus (AÜ Vesna) Menetletud  
222138. 09.05.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
222139. 09.05.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
222140. 09.05.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
222141. 09.05.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
222142. 09.05.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222143. 09.05.2022 Töölähetus E.Kõlli (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222144. 09.05.2022 Päring (AÜ Jubileinõi Aiad) Menetletud  
222145. 09.05.2022 Avaldus (S. F.) Menetletud