Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222286. 13.05.2022 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222287. 13.05.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222288. 13.05.2022 Raieloa taotlus (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Menetletud  
222289. 13.05.2022 Bussiplaanist (Eraisik) Menetletud  
222290. 13.05.2022 J.Smirnova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222291. 13.05.2022 Küsimused KLT kohta (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
222292. 13.05.2022 2022. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
222293. 13.05.2022 Avaliku üürituse loa taotlus (Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE) Menetletud  
222294. 13.05.2022 Piirdeaia lammutamise kohta (Eraisik) Menetletud  
222295. 31.05.2022 2-22-2012 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222296. 31.05.2022 2-22-1882 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222297. 31.05.2022 E-post Teade abivajava lapse kohta (Üleriigiline Lasteabitelefon) Menetletud  
222298. 16.05.2022 5.23/293 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) 13.06.2022  
222299. 16.05.2022 3-3/45 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
222300. 12.05.2022 15.3-3.1/1087-1 Päring informatsiooni väljastamiseks (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
222301. 08.06.2022 J.Magdina puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
222302. 01.06.2022 2-21-194 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222303. 01.06.2022 2-22-3893 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222304. 01.06.2022 E-post Teade abivajava lapse ja tema perekonna kohta (Narva Õigeusu Gümnaasium) Menetletud  
222305. 01.06.2022 2-22-8118 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222306. 01.06.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
222307. 10.06.2022 Prügikastid (Transpordiamet) Menetletud  
222308. 03.06.2022 E-post Taotlus lapse kulude kompenseerimiseks (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
222309. 02.06.2022 I.Tšertkova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
222310. 31.05.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
222311. 16.05.2022 ilma Selgitustaolus (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
222312. 16.05.2022 Vastus (Eraisik) Menetletud  
222313. 16.05.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu spordikomisjon) Menetletud  
222314. 16.05.2022 Freespuru eraldamise taotlus (Hooneühistu PÕHJA RING) Menetletud  
222315. 16.05.2022 Freespuru eraldamise taotlus (AÜ Victoria Aiamaad) Menetletud  
222316. 16.05.2022 2-2/481 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
222317. 16.05.2022 2-2/480 Avaldus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) 15.06.2022  
222318. 16.05.2022 V.Nikitina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222319. 16.05.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222320. 16.05.2022 3-12/327 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud