Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
222426. 18.05.2022 ilma Taotlus (Elero AS) Menetletud  
222427. 18.05.2022 DM-114950-17 Osaühing International Veod keskkonnaloa nr L.JÄ/330163 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavali (Keskkonnaamet) Menetletud  
222428. 18.05.2022 Infopäring (Eraisikud) Menetletud  
222429. 18.05.2022 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
222430. 18.05.2022 Teatis (KÜ Daumani 4) Menetletud  
222431. 18.05.2022 210 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
222432. 18.05.2022 Taotlus (MTÜ Ro-Ro Entertaiment) Menetletud  
222433. 18.05.2022 209 Päring (V. R.) Menetletud  
222434. 18.05.2022 Raha tagastamine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
222435. 18.05.2022 2-1/81 Taotlus (SA Narva Muuseum) Menetletud  
222436. 18.05.2022 eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 17.06.2022  
222437. 18.05.2022 Küsimused (Eraisik) Menetletud  
222438. 18.05.2022 Projekteerimistingimuste taotlus (Eraisik) Menetletud  
222439. 18.05.2022 6-1/22/8295-2 Vastus (Maa-amet) 17.06.2022  
222440. 18.05.2022 ilma Muudatusettepanek nr 25 (Sanitaartehnika ja püsiinventarid) Raekoda (AS Ehitustrust) Menetletud  
222441. 18.05.2022 ilma Muudatusettepanek nr 25 (Vent. alusraamid ja vent. ruumide põrandad) Raeko (AS Ehitustrust) 17.06.2022  
222442. 18.05.2022 Freespuru eraldamise taotlus (Hooneühistu ROOLI TAGA) Menetletud  
222443. 18.05.2022 Servituudi seadmise avaldus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
222444. 18.05.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
222445. 18.05.2022 pöördumine (Eraisikud) Menetletud  
222446. 18.05.2022 avaldus (Eraisikud) Menetletud  
222447. 18.05.2022 Vastuskiri (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
222448. 18.05.2022 1.1-3/22/76 Haldusjärelevalve teostamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
222449. 18.05.2022 2-8/57 vahendite eraldamine remondi teostamiseks (Lasteaed Põngerjas) Menetletud  
222450. 18.05.2022 6-3/22/8428-2 Arvamuse avaldamine (Maa-amet) Menetletud  
222451. 19.05.2022 Vastus (LAIM Investeeringud OÜ) Menetletud  
222452. 19.05.2022 Ületunnitöö (Narva Linnakantselei) Menetletud  
222453. 19.05.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222454. 19.05.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222455. 19.05.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
222456. 19.05.2022 1.22/11 noorteprojektide komisjoni moodustamine (Narva Noortekeskus) Menetletud  
222457. 19.05.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
222458. 19.05.2022 Pöördumine (KÜ Daumani 16) Menetletud  
222459. 19.05.2022 A.Heek vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222460. 19.05.2022 1.1-19/34 transpordikulude hüvitamine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud