Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224141. 18.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224142. 18.07.2022 Krundi piiride märkimine (Eraisik) Menetletud  
224143. 18.07.2022 298 Avaldus (J. I.) Menetletud  
224144. 18.07.2022 7-8.1/22/00716 Tõendi päring J.P. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
224145. 18.07.2022 L.Sergejenko puhkuselt tagasikutsumine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224146. 18.07.2022 297 Päring (O. S.) Menetletud  
224147. 18.07.2022 Ilma Avaldus hoolekandeasutuses viibimise tingimuste muutmiseks (Eraisik) Menetletud  
224148. 18.07.2022 Pärimistunnistus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
224149. 18.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (HÜ Zenit) Menetletud  
224150. 18.07.2022 Pärimistunnistus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
224151. 18.07.2022 EE5100123-68 Hinnapakkumine bussiootekojad (Narva TEN-T) (AS YIT Eesti) Menetletud  
224152. 18.07.2022 ilma Taotlus alltöövõtja kasutamiseks (AS Ehitustrust) Menetletud  
224153. 18.07.2022 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Tiimani 7) Menetletud  
224154. 18.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224155. 18.07.2022 EE5100123-67 Hinnapakkumine eraldussaarte otste rajamine tardkiviäärekivist (Narva TEN-T) (AS YIT Eesti) Menetletud  
224156. 18.07.2022 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224157. 18.07.2022 Raieloa taotlus (KÜ Pähklimäe 2) Menetletud  
224158. 18.07.2022 296 Avaldus (J. S.) Menetletud  
224159. 18.07.2022 Taotlus (Ehitisregister) Menetletud  
224160. 18.07.2022 Pärimistunnistuse kavand ja kaaskiri. (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
224161. 18.07.2022 Telgi paigaldamine võõrale kinnistule (eraisik) Menetletud  
224162. 18.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224163. 18.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224164. 11.08.2022 2-22-4808 Eestkostja avaldus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224165. 09.08.2022 2-22-10022 Isikule määratud esindaja 05.08.2022.a määruskaebus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
224166. 05.08.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
224167. 19.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (AS Narva Soojusvõrk) Menetletud  
224168. 19.07.2022 Avaliku ürituse loa taotlus (VeloNarva MTÜ) Menetletud  
224169. 19.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224170. 19.07.2022 Avaldus (KÜ Narva Lootus) Menetletud  
224171. 19.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (ProHome Ehitus OÜ) Menetletud  
224172. 19.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224173. 19.07.2022 Menetluse lõpetamine kannete tegemisel (Maa-amet) Menetletud  
224174. 19.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (Garaažiühistu Põhja Jantaar Garaažid) Menetletud  
224175. 19.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (OÜ VK Headus) Menetletud