Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224176. 19.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (OÜ Vent System Project) Menetletud  
224177. 19.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224178. 19.07.2022 Päikesepargi rajamine (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
224179. 19.07.2022 3-18-123 Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsus (Narva kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
224180. 19.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224181. 19.07.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224182. 19.07.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224183. 19.07.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
224184. 19.07.2022 Elamispind (eraisik) Menetletud  
224185. 19.07.2022 Parkla ehitusprojekt (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
224186. 19.07.2022 Ettekirjutus-hoiatuse kehtetuks tunnistamine (Narva linn, Uusküla tn 17 korteriühistu) Menetletud  
224187. 19.07.2022 NL-2207-3 Leping (Piksel OÜ) Menetletud  
224188. 19.07.2022 Puude raiumine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224189. 19.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224190. 19.07.2022 Küsimus piirdeaia ja ehitiste kohta (Eraisik) Menetletud  
224191. 19.07.2022 Küsimused aiamaja püstitamise kohta (eraisik) Menetletud  
224192. 19.07.2022 EE51001123-69 Maakasutuse taotlus (AS YIT Eesti) Menetletud  
224193. 19.07.2022 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
224194. 19.07.2022 Avaldus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224195. 19.07.2022 Maa ala kasutamine (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
224196. 19.07.2022 Pöördumine (KÜ Vestervalli 12) Menetletud  
224197. 16.08.2022 3.1-3/22/2600 Teavitus esitatud taotluste kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
224198. 11.08.2022 E-post Pöördumine üksi elava pensionäri kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
224199. 09.08.2022 2-22-3517 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning tsiviilasjade liitmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224200. 05.08.2022 Päring (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
224201. 01.08.2022 2-22-10630 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224202. 21.07.2022 3-12/512 Taotlus isikutele abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
224203. 20.07.2022 ilma Avaldus (eraisik) Menetletud  
224204. 20.07.2022 N.Akimova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224205. 20.07.2022 Freespuru eraldamise taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224206. 20.07.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224207. 20.07.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224208. 20.07.2022 E-post Taotlus meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Daumani 18) Menetletud  
224209. 20.07.2022 Protokoll (Terviseamet) Menetletud  
224210. 20.07.2022 7-5/22/14768-1 Kinnipeetava isiku taotluse edastamine (Tallinna Vangla) Menetletud