Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224281. 22.07.2022 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
224282. 16.08.2022 E-post Taotlus perekonnale abi osutamiseks (AS Ida-Tallinna Keskhaigla) Menetletud  
224283. 10.08.2022 E-post Isiku 08.08.2022.a kirja edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
224284. 08.08.2022 2-22-11465 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224285. 25.07.2022 2.1-11/697-1 Taotlus isiku matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
224286. 08.07.2022 Ehitusseadustiku muudatused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
224287. 10.08.2022 E-post Kaasabi taotlus isiku taotluse menetlemisel (Justiitsministeerium) Menetletud  
224288. 11.08.2022 E-post Taotlus lapse kulude kompenseerimiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
224289. 04.08.2022 Töökohtumise korraldamise ettepanek (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
224290. 25.07.2022 2-21-19674 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224291. 25.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
224292. 25.07.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
224293. 25.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224294. 25.07.2022 Kahjujuhtum (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224295. 25.07.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224296. 25.07.2022 Taotlus (OÜ RTS Infraehitus) Menetletud  
224297. 25.07.2022 314 Avaldus (A. J.) Menetletud  
224298. 25.07.2022 313 Avaldus (A. T.) Menetletud  
224299. 25.07.2022 Puhkuselt tagasikutsumine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224300. 25.07.2022 312 Avaldus (A. S.) Menetletud  
224301. 25.07.2022 311 Avaldus (T. P.) Menetletud  
224302. 25.07.2022 310 Avaldus (R. S.) Menetletud  
224303. 25.07.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
224304. 25.07.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224305. 25.07.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224306. 25.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224307. 25.07.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
224308. 25.07.2022 Ehitisregistri tehnilised probleemid (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
224309. 25.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224310. 25.07.2022 Teatis Elektri tn 12 (Ehitisregister) Menetletud  
224311. 25.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224312. 25.07.2022 Teatis Muru tn 13// Muru-Lume kraav V1 (Ehitisregister) Menetletud  
224313. 25.07.2022 Projekteerimistingimuste taotlus (Ehitisregister) Menetletud  
224314. 25.07.2022 Informatsioon (ELVL büroo) Menetletud  
224315. 25.07.2022 Taotlus Hariduse tn 11 (Ehitisregister) Menetletud