Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224351. 26.07.2022 Ehitise likvideerimine Kudruküla oja äärsel kinnistul (Eraisik) Menetletud  
224352. 26.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224353. 26.07.2022 Avaldus (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
224354. 26.07.2022 315 Avaldus (G. F.) Menetletud  
224355. 26.07.2022 G. Merkulova puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
224356. 26.07.2022 Kruntide ühendamise avaldus (Eraisik) Menetletud  
224357. 26.07.2022 Küsimused (Eraisik) Menetletud  
224358. 26.07.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224359. 26.07.2022 1/2022 Avaldus (Kultuuripromenaad OÜ) Menetletud  
224360. 26.07.2022 Teatis Muraka tn 19 (Ehitisregister) Menetletud  
224361. 25.07.2022 3-12/521 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
224362. 25.07.2022 3-12/519 Taotlus laste perekonna kontrollimiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
224363. 15.08.2022 E-post Taotlus koduteenuse saamiseks (Eraisik) Menetletud  
224364. 28.07.2022 E-post Isiku avalduse edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
224365. 27.07.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224366. 27.07.2022 Märkused Rahu tänava tee-ehitusprojekti kohta (P.P. Ehitusjärelevalve OÜ) Menetletud  
224367. 27.07.2022 Pöördumine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224368. 27.07.2022 Teatis Meelespea tn 8 (Ehitisregister) Menetletud  
224369. 27.07.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224370. 27.07.2022 Veevarustuse tariifid (AS Narva Vesi) Menetletud  
224371. 27.07.2022 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
224372. 27.07.2022 AT/2022/24-197 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
224373. 27.07.2022 AT/2022/23-197 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
224374. 27.07.2022 A.Tjaželova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224375. 27.07.2022 Küsimus krundi piiride kohta (Eraisik) Menetletud  
224376. 27.07.2022 320 Avaldus (T. K.) Menetletud  
224377. 27.07.2022 1.35/7399 Taotlus lapse eestkostja andmete kohta (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
224378. 27.07.2022 7-1.10/15 2022. a eelarve muutmine (Narva Keskraamatukogu) Menetletud  
224379. 27.07.2022 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
224380. 27.07.2022 3-1.1/2022/3388 RMK seisukoht keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta (Riigimetsa Majandamise Keskus) Menetletud  
224381. 27.07.2022 Selgitus (Eraisik) Menetletud  
224382. 27.07.2022 2022. a I poolaasta eelarve täitmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224383. 27.07.2022 319 Avaldus (I. C.) Menetletud  
224384. 27.07.2022 Piirde püstitamine ilma ehitusloata ja -projektita (Eraisik) Menetletud  
224385. 27.07.2022 7-8.1/22/00746 Tõendi päring G.D. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud