Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224631. 04.08.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224632. 04.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
224633. 04.08.2022 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
224634. 04.08.2022 Narva linna kaardid (Narva Muuseum) Menetletud  
224635. 04.08.2022 342 Avaldus (J. P.) Menetletud  
224636. 04.08.2022 341 Päring (G. M.) Menetletud  
224637. 04.08.2022 Kerese tn remont (Fortaco Estonia OÜ) Menetletud  
224638. 04.08.2022 Küsimused naabri kinnistul asuva ehitise kohta (Eraisik) Menetletud  
224639. 04.08.2022 Teatis Kanepi tn 1 (Ehitisregister) Menetletud  
224640. 05.08.2022 Teatis 26. Juuli tn 3 (Ehitisregister) Menetletud  
224641. 05.08.2022 A.Kassimovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224642. 05.08.2022 J.Golubeva teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224643. 05.08.2022 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
224644. 05.08.2022 347 Päring (I. Š.) Menetletud  
224645. 05.08.2022 Pöördumine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
224646. 05.08.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224647. 05.08.2022 J.Humonen põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224648. 05.08.2022 E.Kõlli põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224649. 05.08.2022 1-17/22/1642 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-amet) Menetletud  
224650. 05.08.2022 346 Päring (J. V.) Menetletud  
224651. 05.08.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224652. 05.08.2022 V.Punga töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224653. 05.08.2022 Teatis Oru tn 50// 50a// Oru tänav L5 (Ehitisregister) Menetletud  
224654. 05.08.2022 Küsimused naabri kinnistul asuva ehitise kohta (Eraisik) Menetletud  
224655. 01.09.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
224656. 22.08.2022 2-11-2811 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224657. 11.08.2022 2-22-11098 Isiku avaldus, vastus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224658. 08.08.2022 2-1.6/1097 Teade abivajava alaealise lapse kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
224659. 31.08.2022 E-post Isiku pöördumine tugiisikuteenuse osas (Eraisik) Menetletud  
224660. 30.08.2022 e-kiri Tõendi päring (INSA) Menetletud  
224661. 24.08.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
224662. 06.07.2022 2-22-9522 Kohtukutse kohtuistungile 06.09.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224663. 02.09.2022 2-22-2177 Kohtukutse kohtuistungile 07.09.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224664. 02.09.2022 ilma Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 07.09.2022  
224665. 31.08.2022 e-kiri Tõendi päring (INSA) Menetletud