Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224666. 30.08.2022 ilma Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 07.09.2022  
224667. 30.08.2022 ilma Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 07.09.2022  
224668. 25.08.2022 E-post Taotlus koduteenuste saamiseks (Eraisik) Menetletud  
224669. 25.08.2022 2-17-18089 Eestkostja avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224670. 15.08.2022 2-16-11016 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
224671. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
224672. 08.08.2022 Infopäring kohalikus omavalitsuses asuvate/planeeritavate päikeseparkide kohta (OÜ Hendrikson & Ko) Menetletud  
224673. 08.08.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224674. 08.08.2022 Taotlus jäätmeveo teenustasude indekseerimiseks (OÜ Ekovir) Menetletud  
224675. 08.08.2022 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
224676. 08.08.2022 Ehitusteatis - Jõesuu tn 54 (Ehitisregister) Menetletud  
224677. 08.08.2022 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) 07.09.2022  
224678. 08.08.2022 352 Avaldus (N. V.) Menetletud  
224679. 08.08.2022 DM-120529-5 Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavali (Keskkonnaamet) Menetletud  
224680. 08.08.2022 351 Avaldus (K. K.) Menetletud  
224681. 08.08.2022 Ehitusteatis - Jõesuu tn 55 (Ehitisregister) Menetletud  
224682. 08.08.2022 Olerex AS Narva tankla teabelehe kooskõlastamine (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) Menetletud  
224683. 08.08.2022 Taotlus (MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts) Menetletud  
224684. 08.08.2022 350 Avaldus (E. K.) Menetletud  
224685. 08.08.2022 349 Avaldus (V. V.) Menetletud  
224686. 08.08.2022 Avaldus (OÜ D-Project & Consulting) Menetletud  
224687. 08.08.2022 Avaldus (MTÜ Lauluklubi Ehho) Menetletud  
224688. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
224689. 08.08.2022 Taotlus (Narva Linnakantselei) 07.09.2022  
224690. 08.08.2022 348 Avaldus (A. T.) Menetletud  
224691. 08.08.2022 ilma Pöördumine (HÜ RAHU GARAAZID) Menetletud  
224692. 08.08.2022 Avaldus (MTÜ Young & Active) Menetletud  
224693. 08.08.2022 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
224694. 08.08.2022 Hanketulemuste kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224695. 08.08.2022 3.1-1.1/11549-4 lepingu edastamine (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
224696. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
224697. 08.08.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
224698. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
224699. 08.08.2022 Süüteoteade (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
224700. 08.08.2022 Raieloa taotlus (KÜ Kangelaste 34) Menetletud