Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
224701. 08.08.2022 Teatis - Pikse tn 10 (Ehitisregister) Menetletud  
224702. 08.08.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224703. 08.08.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224704. 08.08.2022 Ehitusteatis - Mõisa tn 1b// Mõisa tänav L1 (Ehitisregister) Menetletud  
224705. 08.08.2022 Töötamine puhkepäeval ning vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224706. 08.08.2022 Maa ala tasuta kasutamine (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Menetletud  
224707. 08.08.2022 Pöördumine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
224708. 26.08.2022 E-post Pöördumine 26.08.2022.a otsuse ja selgituste saamiseks (Eraisik) 08.09.2022  
224709. 24.08.2022 Esitlus (ELVL büroo) Menetletud  
224710. 15.08.2022 2-11-62696 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
224711. 09.08.2022 066/2014/314 Teade (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
224712. 09.08.2022 T. Udovichenko puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
224713. 09.08.2022 ilma Taotlus (Ehitusagentuur OÜ) Menetletud  
224714. 09.08.2022 355 Päring (E. S.) Menetletud  
224715. 09.08.2022 Taotlus - Elektrijaama tee 97 (Ehitisregister) Menetletud  
224716. 09.08.2022 Taotlus (HÜ Kulgu Paadigaraažid) Menetletud  
224717. 09.08.2022 354 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
224718. 09.08.2022 Taotlus (KÜ Viru 20 Narva) Menetletud  
224719. 09.08.2022 3-18-123 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
224720. 09.08.2022 Ehitusteatis - Tõru tn 25 (Ehitisregister) Menetletud  
224721. 09.08.2022 Projekteerimistingimuste taotlus - Joaorg// Juhkentali tn 14// Raudsilla tn 3// 5a (Ehitisregister) Menetletud  
224722. 09.08.2022 1-17/22/1676 Maa riigi omandisse jätmine ja hoonestusõiguse seadmine (Maa-amet) Menetletud  
224723. 09.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 13 (Ehitisregister) Menetletud  
224724. 09.08.2022 3-18-198 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
224725. 09.08.2022 e-kiri Alltöövõtja kooskõlastamise taotlus (BauEst OÜ) Menetletud  
224726. 09.08.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224727. 09.08.2022 9-01.08/15 kahju hüvitamine (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
224728. 09.08.2022 Nõusolek allüürilepingu kohta (MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing) Menetletud  
224729. 09.08.2022 1.1-2/22/247 täiendav tegevustoetus (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
224730. 09.08.2022 EE5100123-74 Hinnapakkumine täiendavate sidekaablite ümbertõstmiseks (Narva TEN-T) (AS YIT Eesti) Menetletud  
224731. 09.08.2022 353 Avaldus (N. O.) Menetletud  
224732. 09.08.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
224733. 09.08.2022 ilma Välireklaami avaldus (ART Depoo Narva OÜ) Menetletud  
224734. 09.08.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
224735. 09.08.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud