Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
227046. 31.10.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
227047. 31.10.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
227048. 31.10.2022 Avaldus (Subderma OÜ) Menetletud  
227049. 31.10.2022 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
227050. 31.10.2022 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
227051. 31.10.2022 Avaldus (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Menetletud  
227052. 31.10.2022 Generaatori paigalduse kooskõlastamine (AS Elisa Eesti) Menetletud  
227053. 31.10.2022 Projekti koopia päring (AS Ehitustrust) Menetletud  
227054. 31.10.2022 Soojustrassi montaaži kohta (KÜ Vestervalli 2) Menetletud  
227055. 31.10.2022 Avaldus (OÜ Promelauks) Menetletud  
227056. 31.10.2022 Katastritööde teostamine (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
227057. 31.10.2022 Valduse ülevõtmine 1. Jõe tn 3c (Maa-amet) Menetletud  
227058. 31.10.2022 514 Avaldus (J. V.) Menetletud  
227059. 31.10.2022 Pöördumine (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
227060. 31.10.2022 7-5/22/18492 Kinnisasjade piiride muutmine (Maa-amet) 30.11.2022  
227061. 31.10.2022 Ümberehitatud trepikoda (Eraisikud) Menetletud  
227062. 31.10.2022 Vastus (KÜ Kerese 4) Menetletud  
227063. 31.10.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
227064. 31.10.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
227065. 31.10.2022 komisjoni moodustamine tõlkijate konkursi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
227066. 28.10.2022 3-20-1323 Määrus (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
227067. 27.10.2022 I.Aueri puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
227068. 19.10.2022 Ida-Viru arengustrateegia 2030+ (IVOL) Menetletud  
227069. 17.11.2022 Päring - korduvad küsimused kommunikatsioonijuhi tegevuse kohta (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
227070. 07.11.2022 2-22-11498 Avaldaja 04.11.2022.a seisukoht ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227071. 03.11.2022 2-22-7958 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
227072. 02.11.2022 7.3-1.4/7049-1 KOV kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõtte esitamine (Päästeamet) 01.12.2022  
227073. 01.11.2022 K.Enno teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
227074. 01.11.2022 3-22-30 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-22-30 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
227075. 01.11.2022 Vabad päevad (Narva Linnakantselei) Menetletud  
227076. 01.11.2022 J-3.1/24-1 Ettepanek (AS GoBus) Menetletud  
227077. 01.11.2022 E-post Avaldus viipekeeletõlke teenuse saamiseks (Eraisik) Menetletud  
227078. 01.11.2022 L.Degeli teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
227079. 01.11.2022 2-22-1882 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227080. 01.11.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud