Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229566. 14.12.2022 2-22-10508 Kohtumäärus menetluse peatamisest kuni 08.03.2023.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229567. 05.01.2023 ilma nr Teade kahjujuhtumist (AS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal) Menetletud  
229568. 29.12.2022 Taotlus (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
229569. 05.12.2022 Avaldus (Eraisikud ja asutused) 14.03.2023  
229570. 14.10.2022 Pöördumine (elanikud KÜ Hariduse 26) 30.03.2023  
229571. 30.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) 31.03.2023  
229572. 27.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) 31.03.2023  
229573. 25.01.2023 Taotlus (KPG Kaubanduse OÜ) 31.03.2023  
229574. 06.01.2023 2-22-17403 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 31.03.2023  
229575. 22.12.2022 Vastus-ettepanek (OÜ Edlen Service) 31.03.2023  
229576. 08.12.2022 Avaldus (Eraisik) 31.03.2023  
229577. 25.11.2022 ilma Välireklaami avaldus (Premier Restaurants Eesti OÜ) Menetletud  
229578. 25.10.2022 Taotlus (Tallinna mnt 65 KÜ) 31.03.2023  
229579. 17.10.2022 Maa-ala kasutusse taotlemine (KÜ Kerese 19) 31.03.2023  
229580. 20.12.2022 Koerte ja kasside pidamise nõuete rikkumine (KÜ Tallinna mnt 4A, 6A ja 8A) 03.04.2023  
229581. 17.01.2023 16/4.1 Teade isiku pärimisasjas (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
229582. 20.01.2023 2-22-9522 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamiseks laste vanemate suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 21.04.2023  
229583. 16.01.2023 Taotlus (KÜ Rakvere 40) Menetletud  
229584. 17.08.2022 Avaldus (Eraisik) 01.05.2023  
229585. 10.08.2022 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud) 01.05.2023  
229586. 12.07.2022 Avaldus (Politsei ja Piirivalveamet) 01.05.2023  
229587. 09.12.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Politsei-ja Piirivalveamet) 13.12.2023