Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 29.07.2022 Kiri (Eraisik) Saadetud  
282. 29.07.2022 Protokolli edastamine (Lounge Cafe OÜ) Saadetud  
283. 29.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-61448 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
284. 29.07.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Saadetud  
285. 29.07.2022 Kiri (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Saadetud  
286. 28.07.2022 2-22-8801 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
287. 28.07.2022 2-22-10508 Kohtumäärus isiku esialgse õiguskaitse taotluse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
288. 28.07.2022 2-22-10293 Kohtunõue isikutele kompromissi sõlmimiseks ja kohtule esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 28.07.2022 3100,22,0425977 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
290. 28.07.2022 3100,22,0432809 Teade abivajava lapse kohta (Lõuna prefektuur,Tartu politseijaoskond) Menetletud  
291. 28.07.2022 2-10-46405 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
292. 28.07.2022 2-22-10979 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
293. 28.07.2022 4.-3/236 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
294. 28.07.2022 4.-3/231 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
295. 28.07.2022 3100,22,0429897 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
296. 28.07.2022 3100,22,0423025 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
297. 28.07.2022 3100,22,0433058 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
298. 28.07.2022 3100,22,0433374 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
299. 28.07.2022 3100,22,0423822 Teade abivajava isiku kohta (2 tk) (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
300. 28.07.2022 E-post Tellimiskiri (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Menetletud  
301. 28.07.2022 Vastus pöördumisele isiku suhtes (Eraisik) Saadetud  
302. 28.07.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
303. 28.07.2022 Teade sundvalduse seadmise kohta (KÜ Vestervalli 11) Saadetud  
304. 28.07.2022 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
305. 28.07.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva maa-ala osa kasutamine (OÜ Puhtus ja Hoolitsus) Saadetud  
306. 28.07.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
307. 28.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
308. 28.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
309. 28.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
310. 28.07.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
311. 28.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
312. 28.07.2022 Seisukoht isiku avaldusele vanemate hooldusõiguse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
313. 28.07.2022 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
314. 28.07.2022 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
315. 28.07.2022 vastus (Eraisik) Saadetud