Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 11.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Politsei-ja Piirivalveamet Lääne Prefektuur) Saadetud  
37. 11.08.2022 kulude arvestamine (Eesti Energia AS) Saadetud  
38. 11.08.2022 kulude arvestamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
39. 11.08.2022 Teade (AÜ Teine Noorus) Saadetud  
40. 11.08.2022 Vastus taotlusele laste suhtes (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
41. 11.08.2022 Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale (Haridus- ja Noorteamet) Saadetud  
42. 11.08.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
43. 11.08.2022 Tuleviku tn rekonstrueerimine (N&V OÜ) Saadetud  
44. 11.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Saadetud  
45. 11.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
46. 11.08.2022 Hinnapäring (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
47. 11.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
48. 11.08.2022 Tellimuskiri (OÜ VA Systems) Saadetud  
49. 10.08.2022 4.-3/261 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
50. 10.08.2022 4.-3/260 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
51. 10.08.2022 4.-3/259 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
52. 10.08.2022 4.-3/258 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
53. 10.08.2022 2-22-9293 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
54. 10.08.2022 2-22-11365 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 10.08.2022 Teade (AÜ Victoria Aiamaad) Saadetud  
56. 10.08.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
57. 10.08.2022 Järelepärimine ettekirjutus-hoiatuse täitmise kohta (Eraisik) Saadetud  
58. 10.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
59. 10.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Rapid Security) Saadetud  
60. 10.08.2022 Teade (VKHT OÜ) Saadetud  
61. 10.08.2022 Teade (OG Elektra AS) Saadetud  
62. 10.08.2022 Pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
63. 10.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
64. 10.08.2022 Teade vastamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
65. 10.08.2022 Seisukoht lapsele määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
66. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
67. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
68. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
69. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
70. 10.08.2022 Päring lapse iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Tuluke) Saadetud