Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 19.07.2022 Vastus pöördumisele abivajavate laste kohta (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
387. 19.07.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-22-9293 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
388. 19.07.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
389. 19.07.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
390. 19.07.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
391. 19.07.2022 Järelepärimine (Eraisik) Saadetud  
392. 19.07.2022 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
393. 19.07.2022 Järelepärimine (Eraisikud) Saadetud  
394. 19.07.2022 Meeldetuletus (AÜ Gvozdika) Saadetud  
395. 18.07.2022 Arvamuse küsimine keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta (Keskkonnaamet, ALPA) Saadetud  
396. 18.07.2022 Garantiikiri (LaborPluss OÜ) Saadetud  
397. 18.07.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
398. 18.07.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
399. 18.07.2022 Vastus taotlusele kodukülastuse teostamiseks (Lüganuse Vallavalitsus) Saadetud  
400. 18.07.2022 Vastus kohtunõudele avalduse puuduste kõrvaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
401. 18.07.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
402. 18.07.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
403. 18.07.2022 Vastus päringule eluruumi tagamise teenuse osas (Eraisik) Saadetud  
404. 18.07.2022 2-22-9162 Isikule määratud esindaja 16.07.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
405. 18.07.2022 2-22-10401 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
406. 18.07.2022 2-22-10364 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
407. 18.07.2022 2-22-6042 Kohtumäärus isikule määratud esindaja määruskaebuse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
408. 18.07.2022 2-21-2894 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
409. 18.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused)  
410. 18.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
411. 18.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
412. 18.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
413. 18.07.2022 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/685-M ülesütlemine (KÜ Puškini 49) Saadetud  
414. 18.07.2022 Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks (Päästeamet) Saadetud  
415. 15.07.2022 2-22-8371 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
416. 15.07.2022 2-22-3562 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
417. 15.07.2022 2-10-46910 Eestkostetava isiku avaldused ja kohtumäärus avalduste menetlusse võtmisest, esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
418. 15.07.2022 2-12-41242 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
419. 15.07.2022 2-17-9361 Puudutatud isiku ja eestkostja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
420. 15.07.2022 4.-3/224 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud