Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 09.12.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Politsei-ja Piirivalveamet) 13.12.2023  
2. 20.01.2023 2-22-9522 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamiseks laste vanemate suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 21.04.2023  
3. 17.01.2023 16/4.1 Teade isiku pärimisasjas (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
4. 06.01.2023 2-22-17403 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 31.03.2023  
5. 14.12.2022 2-22-10508 Kohtumäärus menetluse peatamisest kuni 08.03.2023.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.03.2023  
6. 01.02.2023 Vastus päringule (Notar Sergei Nikonov) 03.03.2023  
7. 31.01.2023 Ilma Isiku taotluse edastamine (Narva Kultuurimaja Rugodiv) 02.03.2023  
8. 31.01.2023 Narva gaasijaotusjaama juurdepääsutee (Elering AS) 02.03.2023  
9. 31.01.2023 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 02.03.2023  
10. 31.01.2023 Rakvere tn 85 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) 02.03.2023  
11. 31.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 02.03.2023  
12. 31.01.2023 Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (Valgis OÜ) 02.03.2023  
13. 31.01.2023 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) 02.03.2023  
14. 31.01.2023 Ehitusteatis - Rakvere tn 22 (Ehitisregister) 02.03.2023  
15. 31.01.2023 53 Päring (R. S.) Menetletud  
16. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
17. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu linnaehituskomisjon) Menetletud  
18. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 02.03.2023  
19. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 02.03.2023  
20. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 02.03.2023  
21. 31.01.2023 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
22. 31.01.2023 3, 2 õpilaskoha maksumus (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
23. 31.01.2023 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 02.03.2023  
24. 31.01.2023 Puhkuste graafiku kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
25. 31.01.2023 Tööde teostamise tähtaja pikendamise taotlus (Narva Vesi AS) 02.03.2023  
26. 31.01.2023 Infopäring (Eraisikud) 02.03.2023  
27. 31.01.2023 Seletuskiri (Eraisik) 02.03.2023  
28. 31.01.2023 komisjoni moodustamine matemaatikaolümpiaadi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
29. 30.01.2023 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Kangelaste 53) 01.03.2023  
30. 30.01.2023 50 Avaldus (J. A.) 01.03.2023  
31. 30.01.2023 51 Päring (Tallinna Vangla) 01.03.2023  
32. 30.01.2023 A.Kibkalo töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
33. 30.01.2023 Narva Rahvaste Maja saali rent (MTÜ Narva linna Ukraina kaasmaalaskond) 01.03.2023  
34. 30.01.2023 Teatis - Mooni tn 9 (Ehitisregister) Menetletud  
35. 30.01.2023 Taotlus - sideõhuliin (Ehitisregister) Menetletud