Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 26.09.2022 2-22-11498 Kohtukutse kohtuistungile 05.12.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.12.2022  
2. 13.09.2022 7.3/12/6110-1 KOV ulatusliku evakuatsiooni ressursiplaan (Päästeamet) 21.11.2022  
3. 14.09.2022 2-22-10508 Kohtukutse kohtuistungile 02.11.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 02.11.2022  
4. 30.09.2022 G.Sinioru lapsepuhkus (Linnamajandusamet) 31.10.2022  
5. 30.09.2022 A.Artemjevi puhkus (Linnamajandusamet) 31.10.2022  
6. 26.09.2022 Ž.Petrova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7. 26.09.2022 O.Rogozina puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
8. 22.09.2022 8-3/1643-1 Teavituskiri (Kultuuriministeerium) 31.10.2022  
9. 30.09.2022 13 Kutse IVÜTK liikmeks (IVÜTK) 30.10.2022  
10. 30.09.2022 9-2022/III Taotlus (Narva Õigeusu Gümnaasium) 30.10.2022  
11. 30.09.2022 Otsuse eelnõu edastamine (Narva Linnavolikogu) 30.10.2022  
12. 30.09.2022 Ruumide rent (Subderma OÜ) 30.10.2022  
13. 30.09.2022 6-1/40408-2 (meie454) Korduv päring (Sotsiaalkindlustusamet) 30.10.2022  
14. 30.09.2022 4-7/13 Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Lasteaed Karikakar) 30.10.2022  
15. 30.09.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 30.10.2022  
16. 30.09.2022 Nõudekiri (Advokaadibüroo EMERALDLEGAL) 30.10.2022  
17. 30.09.2022 Narva Stockholmi väljak ATV kooskõlastus (RTS Infra Eesti OÜ) 30.10.2022  
18. 30.09.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu spordikomisjon) Menetletud  
19. 30.09.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) 30.10.2022  
20. 30.09.2022 ilma Avaldus objektijuhi muutmiseks (OÜ Bauest) 30.10.2022  
21. 30.09.2022 03-15/1931 (meie453) Taotlus (Žlobini linna Keskhaigla) 30.10.2022  
22. 30.09.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 30.10.2022  
23. 30.09.2022 2-22/53A Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Lasteasutus PÄIKENE) 30.10.2022  
24. 30.09.2022 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
25. 30.09.2022 Teatis - Nugise tn 7 (hoone) (Ehitisregister) 30.10.2022  
26. 30.09.2022 Taotlus (SA Narva Sadam) 30.10.2022  
27. 30.09.2022 Taotlus (Narva linn, Uusküla 17 KÜ) 30.10.2022  
28. 30.09.2022 Ajutise töörühma moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 30.10.2022  
29. 30.09.2022 Komisjoni moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 30.10.2022  
30. 29.09.2022 Taotlus (Narva linn, Uusküla 17 KÜ) 29.10.2022  
31. 29.09.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) 29.10.2022  
32. 29.09.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 29.10.2022  
33. 29.09.2022 8-7/22/19119 Päring pakendijäätmete kogumisvõrgustikuga seotud nõuete täitmise osas (Keskkonnaamet) 29.10.2022  
34. 29.09.2022 3-22-2036 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-22-2036 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) 29.10.2022  
35. 29.09.2022 Vaie (Marina Minerals OÜ) 29.10.2022