Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 09.12.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Politsei-ja Piirivalveamet) 13.12.2023  
2. 16.01.2023 Taotlus (KÜ Rakvere 40) Menetletud  
3. 17.08.2022 Avaldus (Eraisik) 01.05.2023  
4. 10.08.2022 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud) Menetletud  
5. 12.07.2022 Avaldus (Politsei ja Piirivalveamet) 01.05.2023  
6. 20.01.2023 2-22-9522 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamiseks laste vanemate suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 31.05.2023 Hoonestusõiguse seadmise taoltlus (Alexo OÜ) Menetletud  
8. 17.01.2023 16/4.1 Teade isiku pärimisasjas (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
9. 20.12.2022 Koerte ja kasside pidamise nõuete rikkumine (KÜ Tallinna mnt 4A, 6A ja 8A) 03.04.2023  
10. 30.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
11. 27.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
12. 25.01.2023 Taotlus (KPG Kaubanduse OÜ) 31.03.2023  
13. 06.01.2023 2-22-17403 Kohtumäärus käitumisjuhiste kohaldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 31.03.2023  
14. 22.12.2022 Vastus-ettepanek (OÜ Edlen Service) 31.03.2023  
15. 08.12.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
16. 25.11.2022 ilma Välireklaami avaldus (Premier Restaurants Eesti OÜ) Menetletud  
17. 25.10.2022 Taotlus (Tallinna mnt 65 KÜ) Menetletud  
18. 17.10.2022 Maa-ala kasutusse taotlemine (KÜ Kerese 19) Menetletud  
19. 14.10.2022 Pöördumine (elanikud KÜ Hariduse 26) 30.03.2023  
20. 29.12.2022 Taotlus (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
21. 05.12.2022 Avaldus (Eraisikud ja asutused) 14.03.2023  
22. 05.01.2023 ilma nr Teade kahjujuhtumist (AS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal) Menetletud  
23. 14.12.2022 2-22-10508 Kohtumäärus menetluse peatamisest kuni 08.03.2023.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 01.02.2023 Vastus päringule (Notar Sergei Nikonov) 03.03.2023  
25. 06.01.2023 2-22-12444 Kohtumäärus (Viru Maakohus) Menetletud  
26. 04.01.2023 ilma nr Olmeprügi mahalaadimine (Narva linn, A. Puškini tn 51 korteriühistu) Menetletud  
27. 31.01.2023 Ilma Isiku taotluse edastamine (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
28. 31.01.2023 Narva gaasijaotusjaama juurdepääsutee (Elering AS) Menetletud  
29. 31.01.2023 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
30. 31.01.2023 Rakvere tn 85 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) Menetletud  
31. 31.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
32. 31.01.2023 Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (Valgis OÜ) Menetletud  
33. 31.01.2023 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
34. 31.01.2023 Ehitusteatis - Rakvere tn 22 (Ehitisregister) 02.03.2023  
35. 31.01.2023 53 Päring (R. S.) Menetletud