Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 23.12.2008 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
2. 22.12.2008 2-08-54247-283/40932-08 Saatekiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 22.12.2008 IDA 4.1-16.13/29099 Sotsiaaltöötaja arvamuse nõue (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4. 16.12.2008 A-1200 Käskkiri Sulevi puhkusest (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
5. 12.12.2008 1.6/4712 Ümberpaigutus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
6. 12.12.2008 6.TL15.2-2/29242-4 JÄRELPÄRIMINE (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
7. 11.12.2008 592-08 Saatekiri (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
8. 01.12.2008 Ilma Arve (Meditsiinigrupp Hooldus OÜ) Menetletud  
9. 01.12.2008 Kiri (Tööturuamet, ESF osakond) Menetletud  
10. 01.12.2008 IDA 4.1-20.18/12784 Sotsiaaltöötaja arvamuse nõue (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
11. 01.12.2008 123 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12. 21.11.2008 ilma Taotlus -rent (MTÜ Noorteorganisatsioon GATEWAY) Menetletud  
13. 20.11.2008 Avaldus (Bordikov Nikolai) Menetletud  
14. 20.11.2008 3.1-8/2005 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
15. 19.11.2008 1.6/4279 Ümberpaigutus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
16. 19.11.2008 2-08-23520/279/37007-08 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 18.11.2008 ilma info küsimine (KÜ Mõisa 2) Menetletud  
18. 18.11.2008 ilma info küsimine (AS Lindorff Eesti) Menetletud  
19. 13.11.2008 5 Avaldus (KÜ Energonova) Menetletud  
20. 13.11.2008 1.6/4279 eelarveartiklite ümberpaigutus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
21. 13.11.2008 Taotlus raha saamiseks (MTÜ Narva Eesti Maja) Menetletud  
22. 13.11.2008 1.2-2.10/08/8246 Teade (SA Ettevõtluse Arendamine) Menetletud  
23. 13.11.2008 ilma Teade (Eesti Noorteühenduse Liit) Menetletud  
24. 13.11.2008 ilma Fama avaldus (OÜ Fama Invest) Menetletud  
25. 13.11.2008 ilma Avaldus (AS Astri-Narva) Menetletud  
26. 13.11.2008 542 Taotlus (AS Transservis-N) Menetletud  
27. 11.11.2008 ilma Alvel Venturase taotlus (OÜ Alvel Ventures) Menetletud  
28. 11.11.2008 ilma Rahvuskultuuride Keskuse avaldus (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
29. 11.11.2008 1.6/4212 LVMA taotlus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
30. 11.11.2008 ilma pöördumine (GÜ Ogonjok) Menetletud  
31. 10.11.2008 ilma Pöördumine (KÜ Rahu 16D) Menetletud  
32. 15.08.2008 123-b Palvus Narvas (Avalik koosolek) Menetletud  
33. 15.08.2008 Avalik koosolek (Avalik koosolek) Menetletud  
34. 14.04.2008 Maa erastamine (Niina Fjodorova) Menetletud  
35. 14.04.2008 remont (Ljudmila Nikitina) Menetletud