Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2010 9-8/143-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
2. 31.12.2010 2-10-56727 Seisukoht isikule määratud eestkoste pikendamise suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 31.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
4. 31.12.2010 2-10-56727 Kohtumäärus isikukoodi vea parandamises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 31.12.2010 2-08-67334 Kohtumäärus määruskaebuse määruse peale lapsega suhtlemise korraldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 31.12.2010 2-08-67334 Alaealise puudutad isiku esindaja seisukohale arvamuse esitamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 31.12.2010 1.1-9/ Ümberkorraldused (Maanteeamet) Menetletud  
8. 30.12.2010 1.2-25/5625 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
9. 30.12.2010 2-1/121-1 Riigipiiri ületamine (Siseministeerium) Menetletud  
10. 30.12.2010 2-08-67334 Taotlus Arvamuse seisukoha esitamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 30.12.2010 2011.aastasse ülemineva sihtfinantseerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
12. 30.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
13. 30.12.2010 1-13/1109 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
14. 30.12.2010 2010.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
15. 30.12.2010 1315 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
16. 30.12.2010 10.2-03/42395 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
17. 30.12.2010 9.1-07/42767 Taotlus isiku matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
18. 30.12.2010 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
19. 30.12.2010 OT-254/3 Raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
20. 30.12.2010 Tõendi päring (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
21. 30.12.2010 2-10-64722 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 29.12.2010 6.3-2/13826 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-Amet) Menetletud  
23. 29.12.2010 1-13-2/343 Taotlus (Narva Muuseum) Menetletud  
24. 29.12.2010 2-10-63400 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 29.12.2010 2-10-63828 Avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 29.12.2010 2-10-62282 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 29.12.2010 2-10-62496 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 29.12.2010 Lume koristus (OÜ NALTU) Menetletud  
29. 29.12.2010 2-10-61440 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 29.12.2010 2-10-13538 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 29.12.2010 2-10-63826 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 29.12.2010 A.Toode töölähetus ja D.Galašovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
33. 29.12.2010 2-10-61459 Isiku avalduse, kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 29.12.2010 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
35. 29.12.2010 2-10-49081 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud