Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2011 Kaasabi osutamine (Kingisepa Toll) Saadetud  
2. 30.12.2011 Teade nr 17-Bu (Bulvarest OÜ) Saadetud  
3. 30.12.2011 Teade nr 6-SN (Saides Narva OÜ) Saadetud  
4. 30.12.2011 Taotlus vastuse tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 29.12.2011 The system of collection and recycling of construction waste in the city of Narva, Estonia (Gips Recycling Sverige AB) Saadetud  
6. 29.12.2011 Info (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
7. 29.12.2011 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
8. 29.12.2011 Vastus seisukohale iskust põlvnemise tuvastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
9. 29.12.2011 Aruanne (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
10. 29.12.2011 vastus järelepärimisele isiku elamispinna saamisel (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
11. 29.12.2011 Tellimuskiri (AS Äripäev) Saadetud  
12. 29.12.2011 Rugodivi fassaad (AS Vant) Saadetud  
13. 29.12.2011 teade ettekirjutuste kohta (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Saadetud  
14. 29.12.2011 Ohuolukorra kõrvaldamine (Elion Ettevõtted AS) Saadetud  
15. 29.12.2011 Hinnapakkumise päring (Vt lisa) Saadetud  
16. 29.12.2011 Tormi lõhutud katuse kohta (Alpikann Wiru Grupp OÜ) Saadetud  
17. 29.12.2011 Vastus avaldusele 22.12.2011.a (Oleg Orlov) Saadetud  
18. 29.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
19. 29.12.2011 Taotlus hooldatava nimele hoolduslepingu sõlmimine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
20. 28.12.2011 Hankekutse (Zoroaster OÜ) Saadetud  
21. 28.12.2011 Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete käitlemine Narvas (AS EcoPro) Saadetud  
22. 28.12.2011 Klaasi panemine (OÜ Bõkov) Saadetud  
23. 28.12.2011 Klaasi panemine (OÜ Bõkov) Saadetud  
24. 28.12.2011 Hinnapäring (OÜ IB Foor) Saadetud  
25. 28.12.2011 Pakkumine (Rahvusooper Estonia) Saadetud  
26. 28.12.2011 Ettepanek (Kultuuriministeerium) Saadetud  
27. 28.12.2011 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 28.12.2011 Kutse (Meršin Sergei) Saadetud  
29. 28.12.2011 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
30. 27.12.2011 Kalevi staadion (Vt lisa) Saadetud  
31. 27.12.2011 Avaldus (Ida Politseiprefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
32. 27.12.2011 Tänavakivide remont (OÜ LIK Ehitusgrupp) Saadetud  
33. 27.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
34. 27.12.2011 Osalemine korraldustoimkonnas (Riigikogu) Saadetud  
35. 27.12.2011 Kinnituskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud