Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2012 Kaaskiri (Vt lisa) Saadetud  
2. 31.12.2012 Kaaskiri (Vt lisa) Saadetud  
3. 31.12.2012 Taotlus arvete kohta (Narva Vesi AS) Saadetud  
4. 31.12.2012 Vastus avaldusele alaealise pere kohta aadressil Kreenholmi 40 (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
5. 31.12.2012 Järelepärimine (Terviseamet) Saadetud  
6. 28.12.2012 Taotlus lepingu tegemiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
7. 28.12.2012 kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
8. 28.12.2012 Vastus seisukoha esitamises tsiviilasjas nr 2-12-51047 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
9. 28.12.2012 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
10. 28.12.2012 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
11. 28.12.2012 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-12-47111 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
12. 28.12.2012 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
13. 28.12.2012 Vastus avaldusele (Jelena Jeffimova) Saadetud  
14. 28.12.2012 Taotlus tähtaja pikendamisest tsiviilasjas nr 2-12-47580 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
15. 28.12.2012 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
16. 28.12.2012 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
17. 28.12.2012 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
18. 27.12.2012 Taotlus hoolduslepingute parandamisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
19. 27.12.2012 Viited RH 138449 dokumentatsioonile (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
20. 27.12.2012 Teade (Viru Maakohus) Saadetud  
21. 27.12.2012 Riigihanke138670 ,,Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd'' avamise protokoll (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Saadetud  
22. 27.12.2012 Riigihankе,,Narva kaldapеalsе promrnaadi еhitustööd'' hankekomisjoni otsus (AS Nordecon) Saadetud  
23. 27.12.2012 Tellimuskiri (OÜ Arbat MJM) Saadetud  
24. 27.12.2012 Tellimuskiri (OÜ LIK Ehitusgrupp) Saadetud  
25. 27.12.2012 RH Narva kaldapеalsе promеnaadi еhitustiitidе оmanikujärеlеvalvе HK otsus (P.P.Ehitusjärelevalve OÜ) Saadetud  
26. 27.12.2012 RH 138449 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd (AS YIT) Saadetud  
27. 27.12.2012 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-12-45499 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 27.12.2012 teenuse osutamise leping (MTÜ Narva Kontsert) Menetletud  
29. 27.12.2012 Nõue (Astlanda Ehitus OÜ y) Saadetud  
30. 27.12.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Humanitaargümnaasium) Saadetud  
31. 27.12.2012 Garantiikiri (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
32. 21.12.2012 Tellimuskiri (OÜ Valnes-NV) Saadetud  
33. 21.12.2012 Päring (Tšertkova Galina) Saadetud  
34. 21.12.2012 Päring (V.Jakušina) Saadetud  
35. 21.12.2012 Hinnapakkumiskutse (Vt lisa) Saadetud