Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2013 Hankelepingu nr 5.1-6/12/2013 kohta (E&G OÜ) Saadetud  
2. 31.12.2013 Kutse (Valentina Krotštenko) Menetletud  
3. 30.12.2013 Lepingu pikendamine (OÜ Niknas) Saadetud  
4. 30.12.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Lasteaed Käoke) Saadetud  
5. 30.12.2013 õiend ürituste läbiviimise kohta (Narva Lasteaed Kuldkalake) Saadetud  
6. 30.12.2013 Vastus hagiavaldusele nr 2-13-57637 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 30.12.2013 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
8. 30.12.2013 Allkirjastatud klientide hoolduslepingute edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
9. 30.12.2013 Vastus alaealise õpilase perekonna kohta (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
10. 30.12.2013 Vastus taotlusele õpilase perekonna kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
11. 30.12.2013 Kinnisasjadega piirnev maa (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
12. 30.12.2013 Vastus abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
13. 27.12.2013 Nõusolek isiku viibimiseks (AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus) Menetletud  
14. 27.12.2013 Esindamisest Kutseõppekeskuses (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
15. 27.12.2013 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-13-53399 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
16. 27.12.2013 Vastus järelepärimisele lapse S.D. suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
17. 27.12.2013 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (MTÜ LTK Narova) Menetletud  
18. 27.12.2013 Seisukoha andmine tsiviilasjas nr 2-13-55038 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 27.12.2013 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (Narva Iluuisutamise Klubi Pääsuke) Menetletud  
20. 27.12.2013 Sildfinantseerimise laekumisest ja laenu tagastamisest (SEB Pank AS) Saadetud  
21. 27.12.2013 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (MTÜ Ametiühing Narva Unity) Menetletud  
22. 27.12.2013 Garantiikiri (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
23. 27.12.2013 teenuse osutamise leping (Spordiklubi Viktoria) Menetletud  
24. 23.12.2013 Vastus taotlusele isikule abi osutamise kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
25. 23.12.2013 Taotlus vastuse esitamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
26. 23.12.2013 Kutse (Leningradi oblasti valitsuse Muuseumi Agentuur) Saadetud  
27. 23.12.2013 Dokumentide esitamisest (Leningradi oblasti valitsuse Muuseumi Agentuur) Saadetud  
28. 23.12.2013 Täpsustatud avaldus nõude põhjendamiseks vanema õiguse piiramiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 23.12.2013 Vastus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
30. 23.12.2013 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
31. 23.12.2013 Teade isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
32. 23.12.2013 Teade isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
33. 23.12.2013 Vastus avaldusele alaealise lapse suhtes (OÜ Peremeditsiini ja Tervisekeskus RAHU) Saadetud  
34. 23.12.2013 Vastus isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
35. 23.12.2013 Aksepteerimata summad (Narva Vesi AS) Saadetud